שעת הדחק: הציבור הישראלי פסימי במיוחד

מחאות האזרחים בחזרה לשגרה | צילום: תומר ניוברג, פלאש 90

עכשיו זה סופי, הציבור בישראל פסימי בנוגע למצב הכלכלי של משק הבית הפרטי ושל המדינה בכללותה. על פי סקר אמון הצרכנים של חודש מרץ 2020 המבוצע מטעם הלמ"ס, התדרדר מדד אמון הצרכנים החדש (ממוצע של ארבעה מאזנים, ההסבר בהמשך) ל-22%- לאחר שבחודש פברואר הוא עמד על 6%-. ואילו מדד אמון הצרכנים היחסי החדש (הנגזר ממדד אמון הצרכנים החדש) נפל ל-63, לאחר שבחודש פברואר הוא עמד על 129.

טרם שנכנס להסברים ולנתונים היבשים נסביר כי בשניים מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד נצפו במרץ ירידות חדות במיוחד: במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה, וכן במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה. האשם: נגיף הקורונה שעצר את המשק והעסקים והכניס את כולנו להסגר. המסקנה: על הממשלה לעשות הכל כדי לחלץ את האזרחים מהמשבר.

ירידה חדה בפסימיות הכללית

על פי הסברי הלמ"ס, מדד אמון הצרכנים תואם את ההנחיות של ארגון ה-OECD לסקרים מסוג זה. תוצאות המדד, נעות בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. קרי: ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב האזרחים. ולעומת זאת, ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.

תוצאות המדד של  חודש מרץ 2020 הראו שמדד אמון הצרכנים החדש ירד ל-22%-, לאחר שבחודש פברואר הוא עמד על 6%-. זאת הירידה החודשית החדה ביותר שנמדדה מאז תחילת הסקר במרץ 2011, והיא מצביעה על פסימיות של הציבור בנוגע למצב הכלכלי של משק הבית ושל המדינה. בלמ"ס מציינים כי רמות דומות לערך מדד זה נראו בשנים 2012 ו-2013, היה זה כאשר הציבור נאלץ לעמוד בפני גזירות כלכליות.

המועסקים פסימיים יותר

כאמור, המדד מורכב מארבעת פרמטרים ומתוך ניתוח הנתונים עולה כי ההחמרה חלה בשלושה מתוך ארבעת המאזנים המרכיבים את המדד: המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה התדרדר ל-45%- (16%- בפברואר); המאזן המתייחס לכוונות של האזרחים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה צנח ל-21%- (9%- בפברואר) ואילו המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה הפך מחיובי לשלילי כאשר ירד ל-15% במינוס. ראוי לציין, כי נתון זה היה חיובי לאורך השנים האחרונות מאז נובמבר 2015 והעיד על אופטימיות זהירה של האזרחים. בפברואר האחרון הנתון עדיין היה חיובי (5%).

נתון מעניין במיוחד עולה כאשר מפרקים את הנתונים למועסקים ולאלה שאינם מועסקים. כך שבעוד בקרב המועסקים – שאצלם הייתה יציבות יחסית בערך המדד מתחילת שנת 2016 – ירד ערך המדד מ-4%- בחודש פברואר ל-21%- במרץ (ירידה של 17 נקודות). בקרב אלה שאינם מועסקים ירד ערך המדד מ-9%- בפברואר ל-25%- במרץ (ירידה של 16 נקודות בלבד).

תמרור אדום בוהק

נציין כי הלמ"ס מבצעת סקר זה בקרב בני 21 ומעלה, ולו כמה מטרות: איסוף מידע על ההערכות של האזרחים בנוגע לשינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; איסוף מידע על הערכת השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן; סיוע בזיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים ואיסוף מידע על ההערכות בנוגע לרכישות גדולות והשינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייה. דומה כי מיותר לציין, שעל הממשלה ואנשי משרד האוצר להעמיד סקר זה אל מול עיניהם כאשר הם באים לקבל החלטות הנוגעות למצב הכלכלי של האזרחים.

כתיבת תגובה