שרי האוצר והכלכלה: נקבע כללים להגדרת ייבוא אישי

אחד החסמים המשמעותיים ביבוא אישי הוא שכיום לא קיימת הגדרה ברורה בחוק ובתקנות ל”כמות סבירה” במשלוח של ייבוא אישי. מוצע לקבוע שעד אלף דולר או חמישה מוצרים יוגדרו ככמות סבירה לצורך פטור ממכס

אילוסטרציה. צילום: chombosan | שאטרסטוק

הוועדה שהקימו שר האוצר ושר הכלכלה במטרה להסיר חסמים בתחום היבוא האישי תקיים שימוע בנוגע לקביעת כלל אחיד להגדרת היבוא האישי.

במסגרת עבודתה של הוועדה שהוקמה במיוחד לעניין פנתה הוועדה לציבור במסגרת קול קורא, ואף קיימה יום שימועים בעל-פה. מתוך כך עלה מהציבור כי אחד החסמים המשמעותיים ליבוא אישי הוא שכיום לא קיימת הגדרה ברורה ל”כמות סבירה” במשלוח של ייבוא אישי.

כפי שעלה מהשימוע, היעדר כלל אחיד מאלץ את האזרח להתמודד עם חוסר וודאות בעת הזמנת מוצרים בייבוא אישי. חוסר ודאות זה וכן מקרים רבים בהם מתעכבים פריטים במכס תוך פניות רבות לצרכן טרם שחרור המוצרים, גורמים לכך שפעמים רבות נמנע האזרח מלפנות לאפיק היבוא האישי. במשרד הכלכלה אומרים כי פיתוח אפיק היבוא האישי הוא חשוב ביותר לצורך התמודדות עם יוקר המחיה, במיוחד במשק הישראלי המאופיין ברמת ריכוזיות גבוהה.

על מנת להתמודד עם חסם זה, ובהמשך להחלטת הממשלה לפיה נקבע כי הוועדה תעסוק ב”הגדרת קריטריון ברור, בכמות או בכסף, בנוגע לפרטי מכס או מוצרים רלוונטיים המקנים פטור מקבלת היתרים או רישיונות מרשויות מוסמכות”, מציעה הוועדה להגדיר כלל אחיד שיחול על כלל המוצרים, לעניין קביעת “כמות סבירה” בייבוא אישי.

לאור חשיבות הנושא, ועל מנת להבטיח קביעת כלל מיטבי החליטה הוועדה לצאת לשימוע ציבורי טרם קביעת הכלל הסופי. לפיכך יצאה הוועדה היום בשימוע לפיו “כמות סבירה” למשלוח ליבוא אישי תיקבע לפי הכלל הבא: עד כמות של חמש יחידות מוצר או עד סכום של 1,000 דולר – לפי הגבוה מביניהם. בנוסף, מבקשת הוועדה לקבוע כמות פריטים מקסימלית למשלוח (ללא קשר לסכום) שאותה ניתן יהיה לייבא במסגרת יבוא אישי. כמו כן, יהיה רשאי המכס או הרגולטור הרלוונטי, במידה והונחה דעתו כי מדובר בייבוא אישי, לאשר כמויות גדולות יותר.

בנוסף, ובהתאם להחלטת ממשלה, הגישה הוועדה המלצות ראשוניות לשרי האוצר והכלכלה בתחום מוצרי התעבורה, וזאת לאחר עבודה מקצועית שנערכה במשרד התחבורה. שוק מוצרי החלפים לרכב הוא שוק יבוא גדול שעומד על כעשרה מיליארד שקלים בשנה. על פי בדיקה שנעשתה, נמצא כי בתחום החלפים לרכב קיימים מספר כשלים תחרותיים ומבניים המביאים לכך שליבואני הרכב בישראל יש השפעה גדולה מהמקובל בעולם בשוק זה. בשל כך, החלפים בישראל יקרים יותר מאלה באירופה, לעיתים אף בעשרות אחוזים.

כיום כלל מוצרי התעבורה בייבוא אישי מעוכבים על ידי המכס. על מנת לפתור זאת הצוות ממליץ לעדכן את צו היבוא החופשי, וכן לצמצם משמעותית רשימת המוצרים הנדרשים לאישור משרד התחבורה במסגרת יבוא אישי, שכן הצורך באישור המשרד מקשה על הייבוא ומביא לעיכובים משמעותיים של המוצרים במכס. משרד התחבורה הפחית את כמות הפריטים הנדרשים לאישורו מ-20,000 פריטים ל-70 פריטים בלבד אך ללא עדכון צו היבוא החופשי לא יוכלו ליהנות צרכני היבוא האישי מהפחתת רגולציה זו.

הצוות ממליץ כי משרד הכלכלה יעדכן את צו היבוא החופשי ויגישו למשרד המשפטים תוך שלושים ימים, כך שהרפורמה תיושם עוד השנה. כמו כן ממליצה הוועדה לבחון צמצום נוסף ברשימת המוצרים וכן היא ממליצה על מעבר ככל הניתן למודל של הצהרה על ידי הצרכן חלף בדיקה של הרגולטור.

 

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה