תופעת המספרים המתחזים ועוקץ הקשישים – הסוף?

משרד התקשורת נגד תופעת 'עוקץ הקשישים' באמצעות שיחות מחו"ל הנחזות כמספר מהימן | שר התקשורת מקדם אסדרה שתגן על קשישים מניצול והונאה באמצעות חסימת שיחות המגיעות מחו"ל שמטרתן לגנוב כספים מקשישים ועולים חדשים | מטרת המתחזים היא לגנוב מידע אישי ופרטי אשראי מהקורבנות או להניע אותם לבצע העברות כספיות שונות בטענות בדויות

שר התקשורת שלמה קרעי | באדיבות המצלם

מתחילת המלחמה נרשמה עלייה בניסיונות לבצע עבירות הונאה טלפוניות המכוונות בעיקר כלפי אוכלוסיית הגיל השלישי ונפוצה בעיקר בקרב עולים דוברי רוסית. הונאות אלו נעשות תוך התחזות לגופים מסחריים וציבוריים באמצעות שימוש במספרי הטלפון שלהם כמזהה כך ששיחה המתקבלת אצל המנוי מופיעה על צג הטלפון כשיחה מגורם מהימן.

מטרת המתחזים היא לגנוב מידע אישי ופרטי אשראי מהקורבנות או להניע אותם לבצע העברות כספיות שונות בטענות בדויות. הפעולה מתרחשת בדרך כלל כאשר הגורמים המתחזים טוענים כי חשבונות הבנק או כרטיסי האשראי של הקורבנות נפרצו ודורשים מהם למשוך את כספם ולהעבירו לכאורה לחשבונות מאובטחים של המשטרה או לספק סיסמאות ומידע סודי.

במקביל לטיפול המשטרתי בעבריינים העומדים מאחורי תופעה זו, משרד התקשורת פועל על מנת למנוע את התופעה של הצגת מספרים בדויים.

בעקבות עלייה בניסיונות עוקץ, הפוגעים בעיקר באוכלוסיית הגיל השלישי, ובהמשך לפעילויות מניעה המבוצעות ע"י הגורמים הרלוונטיים, משרד התקשורת מפרסם היום (א׳) טיוטת תיקון תקנות במסגרתו ייבחנו ההוראות שהמשרד שוקל לקבוע למיגור תופעת ההתחזות לגופי אכיפת החוק ולחברות באמצעות שימוש במספר הטלפון שלהן. תופעה זו כבר פגעה באלפי צרכנים והביאה לפגיעה כלכלית קשה בקרב רבים מהם.

בין ההוראות הנשקלות בטיוטת התקנות שפורסמו: ספק שירות בינלאומי יחסום שיחות טלפון שמקורן מחוץ לישראל אם מזהה מספר הטלפון של המנוי הקורא הוא מספר טלפון ישראלי נייח; ספק שירותי טלפוניה ניידת יחסום ללקוחותיו שיחות טלפון שמקורן מחוץ למדינת ישראל אם מזהה מספר הטלפון של המנוי הקורא הוא מספר טלפון נייד למעט ללקוח שלו הנמצא בנדידה; ספק שירות לא יאפשר למנוייו לעשות שימוש במספרים שלא הוקצו לשימושו של המנוי.

לאחר קבלת ההערות ובתום תקופת ההיערכות הנדרשת של מספר חודשים, צפויים השינויים לצאת לפועל במהלך השנה הקרובה על מנת להבטיח הגנה מיטבית לציבור.

שר התקשורת, ד״ר שלמה קרעי: "השירות לציבור בכלל והגנה על הצרכן בפרט הם הבסיס לכל פעולה או התערבות בשוק החופשי. ברוב המקרים, אי התערבות בשוק משרתת את הציבור באופן מיטבי, אבל במקרים של מונופול, ניצול כח לרעה והונאה, נדרשת פעולה מתקנת. משרד התקשורת בראשותי ימשיך לפעול לטובת שוק חופשי ותחרותי באיכות ובמחיר, בד בבד עם ההגנה על אילו שחולשתם מנוצלת לרעה. כך עשינו בסוגיית החשבון בהפתעה לשיחות בחו״ל, כך עם העמלות המופרכות על הוראת קבע, כך עם אי מתן ההנחות בבנק הדואר למקבלי קצבאות וכך גם כאן בסוגיית העושק״.

מנכ״לית המשרד, עו״ד עינבל משש: "מדובר בתופעה בזויה ובצעד מתבקש על מנת להגן על אוכלוסיות פגיעות, קשישים, שורדי שואה ועולים. משרד התקשורת ימשיך לנקוט בפעולות נדרשות שתכליתן בלימת הניסיונות לעקוץ קשישים באמצעות שיחות טלפון שקריות.״

כתיבת תגובה