תושבים: התכנית היא בבחינת “כתיבת ׳נח׳ עם שבע שגיאות”

התנגדות תושבים לתכנית “הרחבת תכליות ביעוד ציבורי קיים” ברמת השרון • מתנגדים להרחבת בית דואר הקיים ברחוב לצורך שימושים ציבוריים נוספים, מה שיביא לעומסים גדולים על האזור שגם כך מלא בשטחים ציבוריים

רמת השרון. צילום: משה שי | פלאש 90

תושבים ברחוב מרדכי ברמת השרון הגישו לוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב את התנגדותם לתכנית שהופקדה ברמת השרון “הרחבת תכליות ביעוד ציבורי קיים”, שבין היתר מוסיפה שימושים מותרים לקרקע אשר יעודה כיום הוא לבית דואר.

בהתנגדות שהוגשה באמצעות עורכי הדין ענת בירן, אפרת לרנר ודורון שי ציינו התושבים כי “מדובר בתכנית לאקונית בה רב הנסתר על הגלוי, ונדמה כי התכנית היא בבחינת “כתיבת ׳נח׳ עם שבע שגיאות”, שכן זו, חרף היקפה המצומצם ביותר, מצליחה להתהדר בשגיאות תכנוניות ובפגמים רבים”.

sorek-box

לטענת בירן, התכנית מאפשרת ארבע תכליות כלליות שונות “חינוך, רווחה, קהילה ותרבות”, בתא שטח מצומצם, מבלי לפרט אפילו לא ברמיזה את השימושים שיתבקשו בפועל, מה שפוגע בוודאות שהתושבים זכאים לה, וכתוצאה מכך גם בזכות ההתנגדות שלהם לשימוש בפועל.

בירן מציינת עוד כי “הכנת התכנית המופקדת הייתה פזיזה והונעה משיקולים לא עניינים, תוך התעלמות מוחלטת מהמצב התכנוני והרישוי הקיים, מהשפעת התכנית המופקדת על סביבתה וצרכיה האמיתיים. הן גודלו של המגרש והן מיקומו בין בתי המגורים ברחוב מחייבים כי כל שימוש ציבורי במגרש יהיה כזה שנועד לשרת את צרכי תושבי הרחוב והשכונה הקרובה, ואותם בלבד”.

בהתנגדות נטען כי התכנית מעמיסה כר נרחב של שימושים “מושכי קהל” בשכונה הרוויה ממילא בשטחים ציבוריים, בה קיימים עומסי תנועה קשים, וזאת ללא כל הצדקה תכנונית. שימוש מוצדק היה לקבוע שימוש של חניון ציבורי נוכח מצוקת החניה הבלתי נסבלת בשכונה, לעומת התכנית המופקדת הקובעת שימושים ציבוריים כלל עירוניים המחייבים הגעה עם רכב למקום, שגיאה תכנונית חריפה ובלתי מתקבלת על הדעת.

שטחי בנייה נוספים

“התכנית מוסיפה שטחי בנייה ניכרים מעל הקרקע מעבר לבינוי הקיים, וכן מוסיפה שטחים עיקריים בתת הקרקע מעבר למותר על פי התכניות הכלליות בעיר. בכך מעמיסה התכנית שטחים ציבוריים עיקריים נוספים על השכונה מבלי שהיא מבטיחה כבר בשלב אישור התכנית מקומות חניה מספקים בתוך המגרש”.

כמו כן טוענים המתנגדים כי שטחי הציבור הנמצאים כבר כיום במקום מנוצלים רק באופן חלקי, ואין צורך בהוספת בנייה ושימושים דווקא במגרש הקטן ששטחו 628 מ”ר בלבד, וכי יש להותיר את המבנה הקיים במגרש כפי שהוא, ובמידה והוא איננו דרוש, לשנות את יעודו לשצ”פ (שטח ציבורי פתוח), או לאפשר שימוש בו לחנייה שתקל הן על תושבי הרחוב והן על התושבים הרבים המגיעים לגני הילדים והמוסדות הציבוריים הקיימים ברחוב.

בנוסף לכך טוענים המתנגדים שהתכנית איננה מתחשבת כלל בשטחו הקטן מאד של המגרש, ובמיקומו בין שני בנייני מגורים קיימים, באמצע הכניסות לחניות הבניינים. “כל אלה מחייבים התייחסות רגישה ומיוחדת למגרש, שכן זהו אינו מגרש שניתן להעמיס עליו בניה של יותר מקומה אחת. אימוץ אוטומטי של זכויות הבניה המותרות בתכנית המתאר, באופן שיאפשר בניית בן שלוש קומות, אינו נכון, מהווה טעות תכנונית ויגרום נזק אדיר לבניינים הגובלים”.

apps-side
inner

כתיבת תגובה