תכנית מפרץ חיפה: 85,000 יח"ד ו-2 מיליון מ"ר תעסוקה

ממפרץ מזהם לתכנית מפרץ החדשנות: רמ"י הציגה לוועדה המחוזית תכנית להפחתת הזיהום במפרץ חיפה בעשרות אחוזים, בין היתר באמצעות הכשרת קרקע לבניית 85,000 יח"ד חדשות וכ-2 מיליון מ"ר לתעסוקה • התכנית קודמה אתמול בוועדת המחוזית חיפה, ותועבר למועצה הארצית כדי לשלבה בתכנית המתאר של מחוז חיפה • אך מדוע תוקפא התכנית?

תכנית רמ"י למפרץ חיפה | הדמיה: יער קורין אדריכלים

מול ירידת המחירים השקטה בשכונת הדר בחיפה – שחלקה נתלתה בטענה לזיהום אוויר חריג שממנו חוששים חסידי גור במקום, נראה כי התכניות הממשלתיות מכירות בעובדות ומתכננות להפוך את חיפה לנקייה הרבה יותר ואף ליישב בה בעתיד עוד 85,000 משפחות חדשות בדרך להיותה המטרופולין הענק של הצפון.

בדיון שהתקיים אתמול בוועדה המחוזית חיפה, בירכה הועדה את תוכנית רשות מקרקעי ישראל למפרץ החדשנות והודיעה כי תפנה למועצה הארצית לקידום עדכון הראיה התכנונית הכוללת בתכנית המתאר של מחוז חיפה.

במסגרת זו, ייבחנו סוגיות התאמת משק האנרגיה למצב העתידי ותכנון מחודש למפרץ חיפה ובתוך כך: ייבוא ואחסון דלקים, תעסוקה, ניקוז ועוד.

ניתוח תכנוני, כלכלי ואזורי מצביע על אפשרויות קידום פרויקט לאומי בהיקף של כ-85,000 יח"ד וכ-2 מיליון מ"ר של שטחי תעסוקה, שיהיו בצורה של סטייל ונציה, עם נחלים בינות לשכונות 'העיר החדשה' – כפשוטה – שתקום בשטחי העיר חיפה.

צוות התכנון התייחס לכמה נושאים מרכזיים בתכנית השלד ביניהם: בדיקת ישימותו של הפרויקט, ניתוח זיהומי קרקע ואומדן כספי  לביצוע ניקוי הקרקע,  הערכה כלכלית לביסוס ישימותו הכלכלית של הפרויקט, כולל עוגני תעסוקה עתידיים, איתור שטחים חילופיים למיקום מיכלי התזקיקים חוות המיכלים והניפוק, טיפול בנושא תשתיות כנגזרת מתכנית השלד,  פתרון לתכנית הניקוז האזורית וביצוע התאמות תחבורתיות ליישום תכנית השלד.

על התכנית שקד במהלך השנתיים האחרונות, צוות רב תחומי של רשות מקרקעי ישראל בשיתוף עם לשכת התכנון המחוזית והמועצה הלאומית לכלכלה.

יודגש, כי במקביל להתקדמות המהלך התכנוני תמליץ רמ"י לקדם החלטת ממשלה רחבה, שתתקבל בממשלה החדשה ולאחר השלמת עבודת המטה, שבמסגרתה תיתן את דעתה בנושא ויגובשו  ההחלטות הנדרשות.

בכל מקרה, נדרשת עוד עבודה רבה בהמשך ועבודת מטה בינמשרדית.

נדגיש, כי התכנית כרוכה בתכנית מקבילה, של פינוי שני 'כדי החלב' של מפעלי בז"ן (בתי זיקוק נפט) והעתקת המפעל לאזור רמת הנגב. עם זאת, לעת עתה, נראה, כי התכנית הוקפאה בשל ניגוד בין שתי התכניות.

הוועדה המחוזית הודיעה, כי "מאחר ופינוי המפעלים הפטרוכימיים ממפרץ חיפה הינו מהלך אסטרטגי בעל משמעות רחבה ביותר, נדרשת החלטה על כך ברמה הארצית. מאחר וטרם התקבלה החלטה על ידי ממשלת ישראל בדבר עתידו של מפרץ חיפה, קיימת אי וודאות תכנונית להמשך הפעילות התעשייתית במפרץ.

בתי הזיקוק במפרץ חיפה | צילום מתוך תכנית רמ"י

"בשל חוסר וודאות זה אין מקום לקדם יוזמות תכנוניות משמעותיות בעת הזו, כגון תחנת כוח חדשה בבז"ן, שאינן עולות בקנה אחד עם הפיתוח העתידי המוצע לאזור המפרץ וכן עשויות להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות לגבי עתידו.

"כל קידום של תכנון על פי עקרונות תכנית השלד, מחייב קבלת החלטות ברמה הלאומית בדבר סגירה או העתקת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה וחלופות למשק האנרגיה והדלקים". כלומר, גם תכנית רמ"י תיאלץ להמתין עד שתקום ממשלה ותכריע איזום מן התכניות תקדם לרעותה, ומי תחשק את מי מהן.

תגובה אחת ל: "תכנית מפרץ חיפה: 85,000 יח"ד ו-2 מיליון מ"ר תעסוקה"

  1. כשזה יקרה אף אחד מ המתכננים עבר לא יהייה פה,ולא יהייה את מי להאשים במחדל

כתיבת תגובה