תל אביב והמרכז, רחובות ונתניה – שיאניות מסי הקרקע

ההכנסות ממיסי מקרקעין ב-2019 היו גבוהות ביותר בארבעת האזורים הבאים: תל-אביב, אזור המרכז, רחובות ונתניה • כמיליארד שקלים בחודש: אלה ההכנסות ממיסוי מקרקעין לרשות המסים בכל חודש, נכון ל-2019 • ובכמה ירד היקף העסקאות ב-2020?

מס רכישה | צילום אילוסטרציה: Kobi Gideon / פלאש 90

תל אביב קוטפת בקלות את התואר בירת הנדל"ן של ישראל. מניתוח עסקאות רכישה של דירות להשקעה עולה, כי החיוב במס הממוצע לעסקה הגבוה ביותר הוא בכל הארץ הוא בתל אביב, 251,000 שקל לדירה. נתון זה משקף את רמת המחירים הגבוהה במיוחד בתל-אביב. בעיר נתניה מס ממוצע לדירה הוא 227,000 שקל, בדומה לתל אביב. בירושלים 181,000 שקל לדירה ובמרכז ורחובות 147,000 ו- 131,000 שקל לדירה בהתאמה. גם בחדרה המס הממוצע הוא גבוה יחסית, דומה לגובה המס ברחובות ומסתכם ב- 118,000 שקל לדירה.

ככלל, ההכנסות ממיסי מקרקעין גבוהות ביותר בארבעת האזורים הבאים: תל-אביב, אזור המרכז, רחובות ונתניה. בתל-אביב הגיעו ההכנסות ממיסוי מקרקעין בשנת 2019 ל-3 מיליארד שקל. גם במס השבח הממוצע לדירה חייבת במס הסכום הגבוה ביותר – בדומה למס רכישה – משולם באזור תל אביב ונתניה, 83 ו- 67 אלף שקל בהתאמה. זאת בהתאם למחירי הדירות הגבוהים וריכוז המשקיעים באזורים אלה. בירושלים ורחובות המס הממוצע במכירת דירה חייבת הוא כ-50,000 שקל, ובדומה לכך גם בחדרה ומרכז, 47,000 שקל ו- 42,000 שקל בהתאמה.

זינוק בינואר, גוויעה באפריל

רשות המסים מפרסמת בימים אלה את הדוח המלא של סקירת הכנסות ממיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן בין השנים 2020-2013. בסקירה מתייחסים תחילה ברשות המסים, למשבר הקורונה, ובהמשך לנתוני השוואה לשנים קודמות, לפי פילוחים שונים, כגון: אזורי מיסוי מקרקעין, סוגי נכסים, שיעור מס שבח ורכישה ממוצע לדירת מגורים חייבת ועוד.

משבר הקורונה עצר בתחילתו – בחודש מרץ 2020 – את גלגלי הכלכלה. מיד עם תחילת ההאטה בפעילות המשק, ירדו ההכנסות ממסים ממכירת נכסי נדל"ן (מס שבח) בצורה משמעותית. ביוני רואים התאוששות מסוימת. אולם בחודשים יולי-אוגוסט חזרה להיקף הכנסות דומה לינואר 2020 ואף גבוה מהתקופה המקבילה בשנים 2018 ו- 2019. בספטמבר שוב צנחו ההכנסות ב-32% בעקבות החמרת המצב וההגבלות החדשות שנכנסו לתוקף בערב ראש השנה.

בפירוט יתר מציינים ברשות המסים כי בחודשים ינואר-פברואר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, טרם משבר הקורונה, נצפה גידול חד בהכנסות ממס שבח שהגיע ל-65% בחודש פברואר 2020 לעומת פברואר 2019.

הירידה בהכנסות ממס רכישה לעומת זאת, נצפית רק החל מחודש אפריל. ביולי אנו עדיין עדים לירידה משמעותית, אולם החל בחודש אוגוסט ישנה עלייה בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת למרות שמס רכישה על רכישת דירה נוספת הופחת החל מה- 29.07.2020 מ-8%-10% לשיעורים מדורגים של 5%-10%. בספטמבר 2020 חוזרות ההכנסות ממס רכישה לרדת בשיעור ריאלי גבוה של 21% לעומת ספטמבר 2019.

מניתוח של סך העסקאות בשנים 2013-2019 עולה כי הכנסות ממיסוי מקרקעין נטו (בניכוי החזרים) הסתכמו בשנת 2019 ב- 11.4 מיליארד שקל ומהוות כ- 4% מסך הכנסות רשות המסים. מדובר בהכנסות בהיקף חודשי של כמיליארד שקל.

נתניה בעלייה

בפילוח ההכנסות למס שבח ורכישה נמצא, כי בשנת 2019 , 6.9 מיליארד שקל נגבה ממס רכישה ו-4.5 מיליארד שקל ממס שבח. בניתוח על פני השנים, בולטת העלייה בהכנסות בשנת 2015 בשל הקדמה של אלפי עסקאות בטרם העלאת מס הרכישה למשקיעים ב-4.6.2015.

ההכנסות בשנת 2015 ממס רכישה עלו ב- 36% והכנסות ממס שבח עלו ב- 41%. ב- 2016, לעומת זאת, ירדו ההכנסות ממס רכישה, בשיעור מתון של 2% בלבד. אומנם כמות הרכישות של המשקיעים ירדה, אך עבור כל רכישה שולם מס בשיעור גבוה יותר אשר קיזז חלקית את הירידה. הכנסות ממס שבח המשיכו לעלות בשנים 2016-2017 עקב הגידול בסכום השבח הריאלי כתוצאה משנת שבח נוספת.

 

 

 

 

בפילוח מס רכישה לפי סוגי נכסים, ניתן לראות כי עיקר ההכנסות ממס רכישה בשנת 2019 מקורן מגביה מרכישת דירות – 58%. מתוכן 32% מדירות השקעה, 12% מרכישת דירה יחידה ו- 14% מדירות ב"המתנה". חלק נוסף משמעותי מהכנסות מרכישה נובע מרכישת קרקעות, שבשנת 2019 עמד על 25%, מס מרכישת בניינים מהווה 15% ו- 2% הנותרים נובעים מפעולות באיגוד מקרקעין.

נוסיף עוד כי ברשות המסים מציינים את העיר חדרה בה נמצאו ההכנסות ממס שבח בעליה בכל התקופה מרץ-אוגוסט 2020, לאחר ירידות מתונות בינואר – פברואר. העליה בחדרה בתקופת המשבר מוסברת בחלקה, ככל הנראה, בהפשרה ומכירה של קרקעות חקלאיות בשטחים משמעותיים אשר מתרחשת פעם במספר שנים, וזאת לעומת ההכנסות המתונות בשנת 2019. גם בחודש ספטמבר ירדו ההכנסות בכל האזורים, פרט לחדרה. הירידה מוסברת, כפי שהוזכר בעקבות החמרת המצב וצמצום הפעילות של המשק.

כתיבת תגובה