תמ"א 38: חלופת שקד אושרה בוועדת הפנים

ועדת הפנים אישרה את 'חלופת שקד' לקיצור הליכי בירוקרטיה בתמ"א 38, ולבקשת ח"כ יעקב אשר נקבע שבמקרה של ערר, ועדת הערר רשאית להחליט בעצמה שאין הצדקה לעיכוב ההיתר | שרת הפנים תוכל להרחיב זאת גם לתוכניות אחרות, באישור ועדת הפנים

התחדשות עירונית | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ ווליד טאהא אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק המכונה "חלופת שקד לתמ"א 38".

הצעת החוק מהפכנית בכך שתקצר משמעותית את ההליכים הבירוקרטיים, בכך שאישור תוכנית יהווה גם היתר בניה. חלופת שקד לתמ"א 38 היא "מיזם חלוץ" (פיילוט) לרישוי מהיר. הליכי התכנון והרישוי יאוחדו ויבוצעו במקביל. בכך יחסך ההליך שהיה עד כה, שחייב שני סבבים של שמיעת התנגדויות. מעתה, בכל החלטה על הפקדת תוכנית, הבקשה להיתר תתנהל במקביל ויתנהל הליך אחוד של שמיעת התנגדויות.

החוק עוסק בבניינים בודדים שמבקשים לעבור חיזוק והוספת ממ"ד, או ללכת למסלול של הריסת המבנה הישן והלא בטיחותח, והקמת מבנה חדש תחתיו. שטח הבנייה החדשה במגרש יוכל להיות עד 400% במקרה שהישן ייהרס, ובמקרה של חיזוק, תתאפשר תוספת בניה של עד 200%, וזאת כדי לתת ליזמים את התמריץ הכלכלי. מכיוון שהצעת החוק אינה נותנת מענה לפריפריה (כשם שתמ"א 38 המקורית לא נתנה לכך מענה, מגבשים במטה התכנון פתרונות לחיזוק מבנים בפריפריה.

הצעת החוק כוללת מענה לבעיה נוספת שהתגלתה במהלך יישום תמ"א 38, והוא המחסור במבני ציבור שנוצר כשבשכונות בהן בתים רבים עברו תמ"א 38 נוספו דיירים רבים, מבלי שהיה להם מענה של שירותי ציבור כגני ילדים ובתי ספר, מתנ"סים, בתי כנסת, וצרכי ציבור נוספים.

בתוכנית במסלול הריסה ובניה מחדש , רשאית הוועדה מקומית לכלול הוספת שימושים לצרכי ציבור, וכן הגדלת השטח הכולל המותר לבניה, ובלבד שהשטח המיועד לשימושי ציבור לא יעלה על 10% מסך השטח המותר לבניה לאחר הגדלתו. צרכי ציבור אלה יוכלו להיות גן ילדים, מעון לגיל הרך, צרכי חינוך, רווחה או מרפאה.

במסלול חיזוק המבנה, תוכל הוועדה המקומית לכלול הגדלת השטח המותר לבניה לשם צרכי ציבור, ובלבד שהשטח הכולל המותר לבניה לא יעלה על 14% מסך השטח שהוגדל.

הפטור המלא מהיטל השבחה שהיה לתמ"א 38 הכביד גם הוא על העיריות, שהתבקשו לתת מענה למספר גדל והולך של תושבים, מבלי שהיה לכך מקור תקציבי. על פי הצעת החוק הנוכחית, יהיה פטור חלקי מהיטל השבחה – 25% ולא 50%.

לבקשת ח"כ יעקב אשר נוסף להצעת החוק סעיף לפיו במקרה של ערר על היתר בניה במבנה טעון חיזוק, רשאית ועדת הערר להחליט שאין הצדקה לעכב את ההיתר בשל הערר, בשים לב לכך שאפשר יהיה להשיב את המצב לקדמותו אם יתקבל הערר. שרת הפנים תוכל להרחיב זאת גם לתוכניות אחרות, באישור ועדת הפנים.

כתיבת תגובה