מועצת רמ"י: אלה השינויים שאושרו במודל 'דירה בהנחה'

מועצת מקרקעי ישראל בראשות השר גולדקנופף אישרה: מודל חדש לדירה בהנחה, מתן קדימות בהגרלה לחיילי מילואים ומשפחות של ילדים נכים רתוקים | החלטות אלו לצד נוספות התקבלו אתמול (ב') בישיבת המועצה | חלק מהשינויים במודל דירה בהנחה: ההנחה של היזמים תגדל עד 25% אך לא תעלה על חצי מיליון שקלים משומת המחיר העדכנית; כמו כן, מי שזכה ורכש דירה פעם אחת לא יוכל להתמודד בהגרלה נוספת

ישיבת מועצת רמ"י | באדיבות המצלם

מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה אתמול מספר שינויים בהחלטה העוסקת בהקצאת קרקע לבנייה רוויה במסלול מחיר מטרה. יגדל היקף ההנחה שיידרש היזם לתת לזוכים בדירות במסלול דירה בהנחה עד ל 25% אך לא יותר מ 500,000 ₪ ליחידת דיור בהשוואה למחיר הדירה לפי שומה עדכנית. אושר מתן קדימות בהגרלה לזכאים להם בן משפחה מדרגה ראשונה שהנו נכה רתוק. כמו כן אושר לתת קדימות בהגרלה לחייל מילואים פעילים. הוחלט, כי זכאי שזכה בעבר ורכש דירה באחד ממסלולי השיווק לדירה בהנחה לא יוכל להשתתף פעם נוספת בהגרלה.

כמו כן, לאחר דיון במשרד רה"מ שאליו זומן השר גולדקנופף והגיע להסכמות עם ראש הממשלה הרי שעדכון מפת אזורי העדיפות הלאומית לדיור תתבצע כדלהלן: רמ"י תאמץ את מפת אזורי העדיפות של משרד הבינוי והשיכון רק עד שראש הממשלה יחליט אחרת. סוכם, כי לכשתאושר בממשלה מפת אזורי העדיפות חדשה, תובא המפה מיידית לאישור המועצה.

כמו כן סוכם כי יגדל המענק הניתן לחיילי מילואים ברכישת קרקע בפטור ממכרז  לבנייה צמודת קרקע- מ 75,000 ל 100,000 שקל ונקבעו תנאים לקידום מיזמים של אנרגיה מתחדשת.

בתחום זה התקבלה הארכה נוספת של שנה וחצי להוראת השעה לביצוע מיזמים משותפים  למספר ישובים שיופקדו עד 31.12.24, לצד הרחבת השימוש במחיר אחיד לקרקע לכלל העסקות הסולאריות וקביעת תקופה קבועה בת 24 שנים לכלל העסקות על מנת לאפשר ודאות ולעודד את התחרות על תעריף החשמל והוזלתו לכלל צרכני החשמל. עוד הוחלט כי יתווספו שימושים סולאריים  בחלק החקלאי בחלקה א של הנחלה בשטח כולל של עד ל1 דונם ואגרו וולטאי בכל שטח חלקה א'.

במקביל, תתבצע הקצאת קרקעות למיזמים אגרו – וולטאי – בשימוש דואלי – (המאפשרים גידולים חקלאיים ללא פגיעה משמעותית ביבולים ובתוצרת החקלאית במקביל ליצור חשמל מאנרגיה סולארית) גם לבעלי זכויות נוספים   המחזיקים בחוזה חכירה חקלאי לטווח ארוך כגון: מטעים ובתי ספר חקלאיים.  כמו כן אושר כי לכל המחזיק בחוזה חקלאי יש  אפשרות להקים מיזם אגרו וולטאי במכסה משמעותית של עד 500 דונם למיזם, מבלי שהשטח ייספר כחלק ממכסת התעסוקה של הישוב וללא צורך בהשבת קרקע זמנית או עודפת כפי שנהוג במיזמים קרקעים אחרים.

קידום תשתיות לאומיות 

לצורך ייעול התהליכים אחידות ופשטות, אושר היום במועצה לקבוע מחירים אחידים למתקני תשתית לאומית. הנהלת רמ"י בהסכמת האוצר ובמתקנים המייצרים אנרגיה/חשמל- בהיוועצות עם רשות החשמל, תקבע מחירים האחידים:

מתקן השבת אנרגיה מפסולת, מתקן סגור לטיפול בפסולת אורגנית כולל הפקת חשמל מביו גז ומתקן טיפול בפסולת ללא השבת אנרגיה ובהליך תחרותי לייצור חשמל.

על מנת לייעל את התהליכים ל"חברות מבצעות" (כגון רשויות מקומיות או תאגידים עירוניים) אושר כי יינתן פטור מעסקה ותשלום, במקרים שבהם הקמת מתקן תשתית פטורה ממתן היתר עפ"י חוק התכנון והבנייה. כמו כן פעילות מסחרית נלווית – תוקצה במחיר אחיד על פי סוג הפעילות והאזור.

כמו כן אושר כי פעילות מסחרית נלווית בשטח של 10% משטח המיזם או 700 מ"ר (הנמוך מבין השניים)  תהיה פטורה מעסקה ומתשלום.

שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף אמר היום: "העברנו אתמול בישיבת מועצת רמ"י שורה של החלטות חשובות ומשמעותיות לטובת כלל אזרחי ישראל. בהם החלטות של הגדלת ההיצע, מודל חדש של דירה בהנחה. בנוסף העברנו החלטה לתת עדיפויות בהגרלות דירה בהנחה לחיילי מילואים, לצד הגדלת המענק לחיילים ברכישת קרקעות. החלטה חברתית מהמעלה הראשונה שהעברנו היום היא להרחיב את הזכאות להורים לילדים נכים רתוקים שיזכו לקדימות בהגרלות. בטוחני, כי שלל ההחלטות שהעברנו לצד פעולות נוספות שאנו נוקטים יהוו את יריית הפתיחה בעשיה שלנו למען שוק הדיור בישראל ויביאו לתחילת הפתרון של מצוקת הדיור בישראל".

יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "בתום דיון ארוך ופורה הצלחנו להעביר במועצת מקרקעי ישראל חלק ראשון מתוך הבשורות של תוכנית הדיור שלנו. בין החלטות המועצה המשמעותיות שהתקבלו היום: הגדלת אחוז ההנחה בדירה בהנחה ל25% ומתן קדימות בהגרלה לחיילי מילואים ומשפחות בהם ילדים נכים, ועוד. ההחלטות הם צעד ראשון מתוך סל הכלים עליו אנו עובדים בחודשים האחרונים במטרה להגדיל את ההיצע ולהציע פתרונות דיור מגוונים לכלל אזרחי ישראל.

"אנו מאמינים כי קיים פוטנציאל גדול גם בקידום פרויקטים בערים ויישובים מחוץ לאזורי הביקוש מתוך ההבנה כי הגדלת ההיצע צריכה לקרות בכל רחבי הארץ בכפרי ובעירוני יחדיו ובקרוב נציג החלטות משמעותיות גם בתחום זה. אני בטוח בהירתמות כלל הגורמים בכדי לצלוח משימה חשובה זו".

תגובה אחת ל: "מועצת רמ"י: אלה השינויים שאושרו במודל 'דירה בהנחה'"

  1. למה אי אפשר לעשות מדד בהגרלות זכות קדימה לכאלה עם יותד ילדים או לכל הפחות שנשואים יותר זה הרבה יותר רציונלי שזוג שאין לו דירה שנתתיים יזכה מזוג שרק עכשיו התחיל את חייו

כתיבת תגובה