100 מיליון שקל הוקצו לרכישת מתקני מחזור לבקבוקים גדולים

ממשיכים להתקדם עם יישום חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים, שייכנס לתוקף בדצמבר 2021 • בעקבות החלטת השרה גילה גמליאל: הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה אישרה תמיכה בהיקף של עד 100 מיליון שקל ברשויות מקומיות, באשכולות רשויות ובגופים ציבוריים לצורך רכש או השכרת מכונות לשם איסוף מכלי משקה בפיקדון

בקבוקים למחזור | צילום: באדיבות המצלם

הקרן לשמירת הניקיון של המשרד להגנת הסביבה אישרה תקציב של עד 100 מיליון שקל לתמיכה ברשויות מקומיות, באשכולות רשויות ובגופים ציבוריים לרכש או להשכרה של מכונות אוטומטיות לאיסוף מכלי משקה בפיקדון, ולהחזרת דמי הפיקדון לציבור הרחב.

ב-18 באוקטובר 2020 קבעה השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, כי לא התרחשה עמידה ביעד האיסוף של מכלי משקה גדולים בנפח שמעל 1.5 ליטר לשנת הדיווח 2016, ומשום כך, החל מדצמבר 2021, יוטל פיקדון גם על 750 מיליון מכלים גדולים שמעל 1.5 ליטרים, הנמכרים מדי שנה בישראל.

המנגנון של החזרת דמי הפיקדון על מכלי המשקה נועד לשפר את רמת הניקיון במרחב הציבורי וכן להקטין את כמות האשפה המוטמנת, באמצעות שיטה שתעודד ותתמרץ את איסוף והחזרת מכלי המשקה לטובת מחזורם וייצור מוצרי פלסטיק איכותיים, לרבות מכלי משקה ממוחזרים. כל זאת, באחריות היצרנים והיבואנים של מכלי המשקה, במנגנון "המזהם משלם".

עוד קובע החוק כי על בתי העסק, שמרוויחים ממכירת מכלי המשקה, חלה החובה למכור מכלי משקה מסומנים בפיקדון בלבד, לקבלם בחזרה מהציבור ולהחזיר בגין מכלים מסומנים את דמי הפיקדון.

לפי המודל הכלכלי, לבתי העסק הגדולים ולרשתות השיווק הגדולות יש כדאיות כלכלית להציב בתחומן כ-2,000 מכונות אוטומטיות לקבלת מכלי משקה, שיחסכו מקום וכוח אדם בהשוואה לקליטה הידנית המתבצעת כיום.

בכל הקשור לגופים ציבוריים, רשויות מקומיות ואשכולות, הנהלת הקרן לשמירת הניקיון, בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, דוד יהלומי, אישרה הקצאה תקציבית בסך של עד 100 מיליון שקל עבור תמיכה בהצבת כ-2,000 מכונות אוטומטיות נוספות לקבלת מכלי משקה והחזרת דמי הפיקדון במקומות ואתרים שאינם ברשתות השיווק ומרוחקים מהן, כל זאת לצורך הגברת הנגישות לציבור בכל רחבי הארץ.

עם הרחבת הפיקדון על 750 מיליון מכלי המשקה הנמכרים בישראל מדי שנה, יפונו בהמשך כ-24 אלף מיחזוריות מהמרחב הציבורי שנועדו לקלוט את מכלי המשקה עד היום, שאותן יחליפו מכונות אוטומטיות שיאפשרו לציבור להחזיר את מכלי המשקה ולקבל את דמי הפיקדון.

המשרד להגנת הסביבה מזכיר את החובה שחלה על בתי העסק למכור ולקבל את מכלי המשקה המסומנים בסימן "חייב בפיקדון" וגובה דמי הפיקדון מהציבור, ולהחזיר בגינם את דמי הפיקדון.

שימו לב: המשרד להגנת הסביבה קורא לאזרחים שנתקלים במכלי משקה שאינם מסומנים, כמו גם רשתות שיווק, מכולות, חנויות נוחות ובתי עסק שמוכרים מכלי משקה שאינם מסומנים או שלא קיבלו מהם מכלי משקה מסומנים ולא החזירו להם את דמי הפיקדון, לפנות למשרד באופן מפורט באמצעות המייל: [email protected].

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "עם הרחבת חוק הפיקדון גם על מכלי משקה גדולים, יש חובה להצעיד גם את איסוף מכלי המשקה למאה ה-21 ולהנגיש את המכונות האוטומטיות למרבית הציבור בישראל. ההחלטה שקיבלתי תחולל שינוי אדיר בהרגלי המיחזור של אזרחי ישראל, ויחד נביא לחיסכון של מיליוני שקלים למשק בשנה. הציבור הרחב יוכל להחזיר את מכלי המשקה ולקבל את דמי הפיקדון בסטנדרט גבוה, כפי שנהוג במדינות המתקדמות בעולם".

כתיבת תגובה