106 יח"ד נוספות הוצאו למכרז ליזמים ב'מחיר מופחת'

פרויקט מחיר מופחת נוסף בדימונה: רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז ליזמים לבניית 106 יח"ד בבנייה רוויה במתחם אחד בשכונת השחר במסגרת 'דיור במחיר מופחת'

שכונת השחר, דימונה | הדמיה: סימפל פירסומאים בע"מ

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבנייה של כ-106 יח"ד במתחם אחד בשכונת השחר. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור בבנייה רוויה, 53 יח"ד מתוכן לדיור במחיר מופחת ו-53 יח"ד לשיווק בשוק החופשי.

מתחםמגרשיםגושחלקותמספר יח"ד מתב"ע במחיר מופחתמספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשיהוצאות פיתוח כללי לחברת ערים בש"ח הוצאות פיתוח נוספות למשרד בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ובגין מבני ציבור בש"ח
37690408-411, 508-50939868, 3986914-15,30-31,42,4353536,014,9595,090,630

המכרז הוא חלק מתכנית 146/03/25 'דימונה מזרח', בשטח של כ-1,200 דונם המהווה חלק מתוכנית הפיתוח הכוללת להרחבת העיר דימונה, סביב הקרקע כביש טבעת עירוני במזרח, טיילת עירונית במערב, אזור הררי הפונה לפארק ממשית בדרום ושכונת מגורים מופרדת מן השכונה ע"י ואדי בצפון. עוד בתוכנית מרכז מסחרי וחינוכי, כל יחידות המגורים בתמהיל מגוון, מגובות במערך מבני ציבור וחינוך תומכים, ושטחים ציבוריים פתוחים בנגישות נוחה. 

תכנון השכונה כולל בנייה גבוהה לאורך צירים ראשיים ליצירת עיר ורחוב, ובנייה נמוכה וצמודת קרקע בשוליים לתחושה כפרית. ניצול תוואי הקרקע נועד ליצירת מבטים אל הנוף הרחוק מכל יחידות הדיור.

ברשות מקרקעי ישראל מאמינים כי מכרז זה יתרום לפיתוחה של  העיר דימונה וימשוך אליה אוכלוסייה צעירה ומשפחות צעירות של בני המקום והסביבה המחפשים להקים את ביתם בשכונה עם שטחים פתוחים, נגישות לשרותים ציבוריים ומוסדות חינוך, דרכים ותשתיות מסודרות ובאיכות חיים עם ערכי נוף גבוהים.

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות במחיר מופחת. מציע שיבחר להגיש הצעה שתכלול מחיר למ"ר דירתי (ללא מע"מ) בסכום השווה למחיר המזערי שיפורסם בחורבת המכרז, יידרש להוסיף בהצעתו רכיב של תוספת מוצעת לתשלום התמורה המופחתת עבור הקרקע.

התמורה המופחתת עבור הקרקע הינה בהתאם לפרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור. לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות מתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 06/12/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210284

כתיבת תגובה