הקנס לחברות מקבוצת 'נגב קרמיקה': 100 אלף ש"ח

גזר דין במסגרת הסדר טיעון: ביהמ"ש המחוזי בת"א גזר על חברות מקבוצת נגב קרמיקה קנס בסך 100,000 ש"ח לאחר שהורשעו בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד • המדינה ביקשה להקל בעונשן של החברות באופן משמעותי לאור הגילוי מרצון ושיתוף הפעולה עם הרשויות לאחר גילוי העבירות

מפעל נגב קרמיקה | צילום: פלאש 90

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (השופטת אגמון גונן) גזר היום במסגרת הסדר טיעון קנס בסך 100,000 ש"ח על חברות מקבוצת נגב קרמיקה שהורשעו בעבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד.

החברות הודו והורשעו בכך שבין השנים 2014-2011 יזמו אבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות בע"מ לשעבר ואביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב לשעבר תכנית עבריינית שיטתית שמטרתה הצגת מצגים "משופרים" ומטעים ביחס לנתונים הכספיים של אפריקה תעשיות וחברות הבת שלה, נגב קרמיק, ויה ארקדיה וסופר קרמיק. במסגרת תכנית זו הורו מוטולה ואיבשיץ לכפופים להם, שעבדו באותה העת בחברות הבת של אפריקה תעשיות, להקדים את מועד ההכרה בהכנסות, לרשום הכנסות כפולות ולנפח באופן תרמיתי את מלאי הקבוצה. מוטולה ואיבשיץ היו אורגנים של החברות, ובגין מעשיהם, הורשעו החברות בביצוע עבירות רבות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, לפי סעיף 423 לחוק העונשין ובביצוע עבירות דיווח לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך.

מיד עם גילוי חלק מהעבירות על ידי החברה, פוטרו האורגנים האחראים לביצוען, הקבוצה ערכה חקירה פנימית מקיפה, שכרה בודקים חיצוניים ודיווחה במקביל באופן וולונטרי על העבירות שבוצעו לרשות ניירות ערך ולציבור. לנוכח הממצאים שהעבירה הקבוצה לרשות ניירות ערך ושיתוף הפעולה המלא עמה, נפתחה חקירה ברשות.

המדינה אמנם עמדה על כך שהחברות יורשעו וייקנסו, בשל העובדה שבעת ביצוע העבירות לא התקיימה בהן תרבות ציות נאותה, אך ביקשה להקל בעונשן של החברות באופן משמעותי לאור הגילוי מרצון ושיתוף הפעולה עם הרשויות לאחר גילוי העבירות. זאת, על מנת להעביר מסר לתאגידים אחרים ולעודד אותם לאתר באופן עצמאי עבירות ולדווח עליהן באופן וולונטרי לרשויות.

בית המשפט אישר את ההסדר המקל לאור הנסיבות החריגות של הגילוי מרצון ושיתוף הפעולה של החברות וקבע כי על אף העונש המקל ההסדר מקדם את השגת ההרתעה העתידית של נושאי משרה ותאגידים אחרים.

התיק מנוהל על ידי עוה"ד עידן שורץ ועדי לוי ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה ונחקר ע"י מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

כתיבת תגובה