2022: עלייה בשכר הממוצע במשק || וכמה זה יוצא בפועל?

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,120 ש"ח, עלייה של 2.8% לעומת שנת 2021 (11,795 ש"ח) |  אולם בפועל, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה רק 10,858 ש"ח, הוי אומר שהשכר נשחק ורשם ירידה של 1.5% לעומת שנת 2021 (11,027 ש"ח) 

שכר | צילום אילוסטרציה: Dragana Gordic, שאטרסטוק

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בשנת 2022 היה 12,120 ש"ח, עלייה של 2.8% לעומת שנת 2021 (11,795 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 10,858 ש"ח, ירידה של 1.5% לעומת שנת 2021 (11,027 ש"ח).

מספר משרות השכיר היה 942 מיליון, עלייה של 8.8% לעומת שנת 2021 (3.623 מיליון). כך פרסמה הבוקר הלמ"ס.

השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו"ל במחירים שוטפים היה 7,461 ש"ח, עלייה של 6.9% לעומת שנת 2021 (6,981 ש"ח). מספר משרות השכיר של עובדים מחו"ל היה 129.1 אלף, עלייה של 6.8% לעומת שנת 2021 (120.9 אלף).

אומדני הבזק לחודש ינואר 2023

אומדני הבזק מתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – לפי אומדני ההבזק לחודש ינואר 2023 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 12,099 ש"ח, עלייה של 5.9% לעומת ינואר 2022 (11,424 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 12,474 ש"ח, עלייה של 6.1% לעומת ינואר 2022 (11,762 ש"ח).

משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש ינואר 2023 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים2 היה 4.246 מיליון, עלייה של 3.6% לעומת ינואר 2022 (4.099 מיליון) וכמעט ללא שינוי לעומת דצמבר 2022 (4.252 מיליון).

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 3.982 מיליון, עלייה של 3.1% לעומת ינואר 2022 (3.861 מיליון) וכמעט ללא שינוי לעומת דצמבר 2022 (3.988 מיליון).

ובחזרה ל-2022: 

בשנת 2022 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.506 מיליון משרות שכיר (63.6% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 13,284 ש"ח.

בשנת 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 27,860 ש"ח, עלייה של 5.4% לעומת שנת 2021 (26,428 ש"ח).

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 384.9 אלף, עלייה של 10.1% לעומת שנת 2021 (349.5 אלף).

משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.8% מכלל משרות השכיר במשק לעומת 9.6% בשנת 2021 (349.5 אלף).

בשנת 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו"ל היה 7,461 ש"ח, עלייה של 6.9% לעומת שנת 2021 (6,981 ש"ח).

מספר משרות השכיר של העובדים מחו"ל בשנת 2022 היה 129.1 אלף, עלייה של 6.8% לעומת שנת 2021 (120.9 אלף).

 

כתיבת תגובה