2023: תכניות פינוי בינוי ללמעלה מ-40 אלף יח"ד אושרו

מדוח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לשנת 2023 עולה – היקפי הפעילות הגדולים בהתחדשות העירונית שמרו על מגמה יציבה, גם נוכח אתגרי עליית הריבית והמלחמה | במהלך שנת 2023 אושרו תכניות פינוי ובינוי הכוללות כ-41,000 יח"ד | היתרי בניה ניתנו ל- 22,356 יח"ד במיזמי התחדשות עירונית, שהם כ-30% מכלל הדירות שקיבלו היתר בנייה בישראל בשנה זו

יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, עו"ד אלעזר במברגר, בדיון בוועדת הפנים | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

במהלך שנת 2023 אושרו תכניות פינוי ובינוי הכוללות 40,928 יח"ד, בתוספת שטחי מסחר, תעסוקה ושימושים ציבוריים, זאת בדומה להיקף יחידות דיור שאושרו בשנת 2022. מדובר בהיקף יח"ד שעולה באופן משמעותי על היעד שהציבה הממשלה במסגרת התכנית האסטרטגית לדיור, העומד על 31,250 יח"ד לשנה זו.

לצד זאת, במימוש פרויקטים של התחדשות עירונית, בדומה לפעילות בכלל משק הבנייה בישראל, חלה האטה מסוימת כתוצאה מעליית הריבית במשק ועל רקע מלחמת "חרבות ברזל". בהתאם לכך, ניתנו בשנה זו היתרי בנייה ל-22,356 יח"ד במיזמי פינוי ובינוי ותמ"א 38 – ירידה של כ-20% ביחס לשנת 2022. עם זאת, מדובר בהיקף יח"ד המהווה 30% מכלל יחידות הדיור שקבלו היתר בנייה בישראל בשנת 2023, יחס זהה לזה של אשתקד.

בכמות הבקשות להיתר מכוח תמ"א 38 חלה עלייה, דבר שמעיד על המשך מגמת העלייה שמאפיינת את השנים האחרונות, ביחס לפעילות זו. להערכת הרשות הממשלתית, מגמה זו צפויה להימשך ואף להתרחב, על בסיס התכניות העירוניות מחליפות תמ"א 38 שהרשות מקדמת בימים אלה ב-18 רשויות מקומיות גדולות.

הנתונים שבדוח מצביעים על חלקה העולה וגובר של ההתחדשות העירונית מכלל הפעילות המשקית של תחום הדיור. הנתון לפיו 30% מכלל היתרי הבנייה שניתנו בישראל בשנת 2023 היו בפרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי-בינוי ותמ"א 38), עולה בקנה אחד עם הנתון לפיו 22% מכלל התחלות הבנייה בישראל בשנת 2023 היו בפרויקטים של התחדשות עירונית (על פי נתוני הלמ"ס), ו-18% מכלל דירות יד ראשונה שנמכרו בישראל בשנת 2023 היו בפרויקטים של התחדשות עירונית (על פי נתוני הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון).

הכפלה בכמות התכניות ויחידות הדיור המאושרות

במהלך שנת 2023, בדומה לשנה שעברה, אושרו תכניות הכוללות 40,928 יחידות דיור.

מדובר ב-111 תכניות לפינוי ובינוי (תכנון מפורט המאפשר הוצאת היתר בנייה) – עלייה של כ-200% במספר התכניות המאושרות בהשוואה לשנת 2022.

לצד אלה, מקדמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כיום 30 תכניות מתאר ותכניות אב שכונתיות, הכוללות כ-117,852 יחידות דיור תוספתיות.

הכרזות על מתחמי פינוי בינוי

בשנת 2023 הכריז מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברגר, בהתאם לסמכותו בחוק, על 38 מתחמים חדשים כמתחמי פינוי בינוי במסלול מיסוי (מסלול היזמים), הכוללים 18,411 יח"ד חדשות. יש לציין כי מתחמים אלה הינם בעלי פוטנציאל מימוש גבוה ביותר, שכן ההכרזה במסלול זה מתבצעת לאחר שהתכניות במתחמים אלה הופקדו או אושרו, ולמעלה מ-67% מבעלי הדירות בהם התקשרו עם היזם בהסכמי פינוי בינוי.

במסלול הרשויות המקומיות, שבמסגרתו ההכרזה נעשית בתחילת התהליך ומתניעה את הפעילות במתחמים, הוכרזו בשנה 10 מתחמים נוספים, הכוללים 20,978 יח"ד חדשות.

בשנה זו חלה גם עלייה במספר מתחמי פינוי ובינוי אשר החלה בהם פעילות, בין במסלול רשויות מקומיות ובין במסלול מיסוי. מדובר ב-81 מתחמים בהם צפויות להבנות 51,696 יח"ד חדשות – נתון המבטיח פעילות ענפה בתחום גם בשנים הקרובות.

עשרת הערים המובילות | מקור: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

בראש הטבלה

הערים המובילות במספר יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי שאושרו בשנת 2023 הן העיר ירושלים, אשר מובילה את הרשימה עם 6,657 יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי. לצידה, בולטות הערים תל אביב-יפו, אשר בתחומה אושרו תכניות התחדשות עירונית בהיקף של 4,584 יחידות דיור, והעיר נתניה אשר בתחומה אושרו תכניות בהיקף של 4,565 יחידות דיור.

במתן היתרי בנייה בתכניות פינוי-בינוי בשנת 2023, עומדת בראש הטבלה העיר נתניה עם 1,378 יח"ד, ואחריה ירושלים עם 1,149 יח"ד. לעומתן, הערים לוד, גבעתיים וקריית אונו מובילות במתן היתרי בנייה במיזמי פינוי בינוי, ביחס לגודל האוכלוסייה בכל עיר.

מהנתונים עולה במובהק כי הסכמי המסגרת אשר חתמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית עם 12 רשויות מקומיות בישראל האיצו את הוצאת היתרי הבנייה בשנת 2023, כאשר תשע מתוך עשר הרשויות המקומיות המובילות את הרשימה הינן רשויות שנחתם עמן הסכם מסגרת. הסכם זה מעניק תמריץ כספי משמעותי לרשות המקומית כנגד הוצאת היתרי בנייה למיזמי התחדשות עירונית, אשר משמש אותה למימון מוסדות הציבור והתשתיות הנדרשים למיזמים אלה.

נוכח נתונים אלה, מקדמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בימים אלה חתימה על הסכמי מסגרת עם רשויות מקומיות נוספות.

כתיבת תגובה