270 מיליון שקל – לתעסוקת חרדים, בדואים ואתיופים

ועדת הכספים אישרה למעלה מרבע מיליארד שקלים לעידוד תעסוקה במגזר הערבי והחרדי • בתי המשפט ימתינו לדיינים: תקציב בינוי בתי משפט עוכב בדרישת הח"כים החרדיים והדתיים – עד לבדיקת מצב הבינוי בבתי הדין

משתתפים חרדיים ביריד תעסוקה למהדרין | צילום ארכיון

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה העברות תקציביות בסכום כולל של כ-662 מיליון ₪. כ-524 מיליון ₪ מתוכם כהעברות בין תקציבי המשרדים בתקציב 2018 וכ-138 מיליון ₪ עודפי שנת 2017 שעברו לשימוש המשרדים בשנה זו. למעלה מ-100 מיליון ₪ אושרו עבור משרד החקלאות כעודפים, לצד העברה של כ-217 מיליון ₪ למשרד שאושרה בכפוף לרביזיה על רקע הקיצוץ במכון וולקני. בנוסף עוכבה העברה לבינוי בתי משפט לצורך קיום דיון לעניין בדיקת מחסור בבינוי והזנחה בבתי הדין, שהציפו כמה מחברי הוועדה.

כ-270 מיליון ₪ עברו ממשרד האוצר למשרד הכלכלה, כאשר התקציב נועד בעיקרו לתוכנית לעידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות: למכרז חדש להמשך הפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי לאוכלוסייה הערבית, לאנשים בעלי מוגבלויות, סבסוד הכשרת הנדסאים עבור חרדים ובדואים ושילוב אקדמאים יוצאי אתיופיה בשוק העבודה. בנוסף נועד התקציב לבינוי, שיפוץ והצטיידות של בתי ספר מקצועיים לנוער ועבור תכנית חדשה לליווי והשמה בעבודה של הנדסאים בפריפריה.

technion-box

כ-37 מיליון ₪ עברו ממשרד רה"מ למשרד החינוך – התקציב נועד לממן את התכנית הממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי – חברתי של היישובים הבדואים בצפון, מזרחי ירושלים וליישובי הדרוזים.

בנוסף אושרו בכפוף לריביזה כ-217 מיליון ₪ ממשרד האוצר למשרד החקלאות – התקציב נועד בין השאר עבור תמיכות ומחקר בחקלאות בניהם עבור מכון וולקני, עבור תפעול שוטף של המשרד והוצאות לתוכניות שונות שהוא מפעיל, עבור תקצוב ההתיישבות באמצעות החטיבה להתיישבות ועבור היחידה לשילוב הבדואים בנגב. התקציב אושר בכפוף לרביזיה שהגיש יו"ר הוועדה, ובהתאם להתפתחויות בנוגע לתקציב מכון וולקני.

מעודפי התקציב של 2017 נותרו כ-94 מיליון ₪ עודפי משרד החקלאות – העודפים נוצרו בעיקרם כתוצאה מתשלומי תמיכות המותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות מצד חקלאים, אגודות שיתופיות ומועצות אזוריות וטרם מומשו, כתוצאה ממכרזים תפעול שיצאו אליהם במרכז המכון החקלאי והינן חוצות שנת תקציב וכתוצאה מכך שהסכם עם החטיבה להתיישבות עם המדינה לעניין גרעיני משימה נחתם בשלב מאוחר של השנה ולא כל ההתחייבויות והתשלומים מומשו.

עוד כ-14 מיליון ₪ עודפי משרד החקלאות – העודפים נוצרו בעיקרם כתוצאה ממכרזים לרכישת ציוד ומכשור למחקרים של מכון וולקני אשר טרם נבחר בהם זוכה בסוף 2017.

בנוסף, כ-25 מיליון ₪ עודפי הוצאות שונות – עיקר העודפים נוצרו מכיוון שהתקציב מיועד לרשויות מקומיות הנמצאות תחת תוכניות הבראה מותנות על פי אבני דרך, כאשר הביצוע יכול להתפרס מעבר לשנת תקציב.

עודף נוצר גם בסך של כ-900 אלף ₪ עודפי סעיף בחירות ומימון מפלגות – העודף נוצר בשל התארכות של פרויקט שיפוץ המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות, וכן בשל פרויקטי מחשוב שההתקשרות שלהם חוצת שנת תקציב.

והביקורות יוצרות עודף: כ-4 מיליון ₪ עודפי משרד הכלכלה – העודפים נוצרו בשל מכרז שיצא ברבעון האחרון של שנת 2017 עבור ביקורת כספים של חשבות המשרד.

נדחתה הצבעה לגבי העברת כ-194 מיליון ₪ עודפי הדיור הממשלתי – העודף נוצר במסגרת פרויקטים שמרביתם ארוכי טווח וחוצי שנת תקציב – הקמה, בינוי, שיפוץ והנגשת קריות ומשרדי ממשלה, בינוי בתי משפט, תשלומי שכירות ארוכי טווח עבור משרדי הממשלה ופעולות תחזוקה הנוגעים אליהם, עבור פרויקטי שכירות לטווח ארוך עבור משרדי ממשלה שמרכזת חברת "דירה להשכיר" שקצב הביצוע בהם לא עומד בהתחייבויות וכדומה.

הוועדה החליטה שלא לקיים הצבעה על תקציב בינוי בתי משפט בגין העדר ביטוי מספק לעמדת חלק מחבריה והזנחה לעניין בינוי בתי הדין הרבניים, יו"ר הוועדה קבע כי יתקיים בקרוב דיון מעמיק בסוגיה בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים.

side

כתיבת תגובה