90 מיליון לחינוך המיוחד החרדי נשארו בקופת משרד החינוך

האוצר הקציב 90 מיליון ₪ לסגירת פערים בחינוך המיוחד במוסדות המוכר שאינו רשמי – משרד החינוך טרם העביר את הכספים • במהלך דיון בנושא, הציג סמנכ"ל משרד החינוך כי ההעברה מתעכבת נוכח הקמת מערכת דיגיטלית להזנת נתונים ההכרחית למהלך, וכי זו צפויה להסתיים עד סוף החודש ובינתיים הועברו מקדמות למוסדות • יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני קרא לזרז את ההליכים, ולהגדיל את שיעור המקדמות

גן מונטוסורי | צילום: ביזנעס

ועדת הכספים הזמנית, בראשות ח"כ משה גפני, קיימה היום דיון בנושא 'התעלמות משרד החינוך מיישום השוויון בגני החינוך המיוחד במוכש"ר', הצעתו של חבר הכנסת יוסף טייב.

במרכז הדיון עמדה הקצבה של 90 מיליון שקל לתקצוב החינוך המיוחד שבזרם החינוך המוכר שאינו רשמי, תקציב שכבר אושר ע"י משרד האוצר, ואושר על ידי משרד החינוך, אך טרם הועבר למוסדות, שם הוא מיועד להשוואת תנאים וזכויות, בהם עדכון שכר הגננות ואנשי הטיפול.

ח"כ יוסף טייב הציג כי גננות שמבקשת לעדכן את פרופיל התעסוקה שלהן במערכות משרד החינוך אינן יכולות לעשות זאת, והביע חשש כי תשלום המקדמות יהווה לבסוף את התשלום כולו: "יש פה אפליה אמתית, גננות מפסידות אלפי שקלים בחודש".

סמנכ"ל משרד החינוך, משה שגיא הציג כי הבעיה בהעברת התשלומים לבעלויות, נעוצה בצורך בסיום הקמת פלטפורמה דיגיטלית להגשת נתוני המוסדות, עליה עמל משרד החינוך, והעריך כי זו תהייה מוכנה עד תום החודש.

שגיא הציג כי מתוך 80 בעלויות של מוסדות חינוך רלוונטיים, 26 הביעו רצון להצטרף לאופק חדש ורק 16 הנפיקו את כל הטפסים הדרושים. עוד הוסיף שגיא כי עד לסיום הקמת המערכת הדיגיטלית וחישוב הפרופיל המלא של כל מוסד, כלל הבעלויות התחילו לקבל מקדמות, כאשר בעלות שהצטרפה לרפורמת אופק חדש קיבלה זכאות למקדמה של 26% והיתר זכאות למקדמה של 14%.

שגיא הוסיף כי המקדמות מוגבלות נוכח חשש שהמשרד יאלץ לקזז סכומים גדולים מבעלויות שיתברר ששולמה להן מקדמה גבוה יותר מהדרוש.

חברי כנסת, הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים וארגונים חברתיים ביקרו את משרד החינוך על העיכוב, והדגישו שמדובר בעוול של שנים.

Inner article

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני סיכם את הדיון בקריאה למשרד החינוך לזרז את סיום ההליכים ותשלום הכספים למוסדות החינוך המיוחד וכן קרא למשרד להגדיל את אחוז המקדמות למוסדות ל-40%: "אני לא מקבל את אמירות משרד החינוך, כסף הועבר ע"י משרד האוצר, נמצא במערכות ובינתיים אתם מתנהלים. נעקוב אחר הדבר הזה, לא ניתן ששכרם של הגננות שעושות עבודת קודש ותנאי הילדים המיוחדים ירדו מסדר היום".

במהלך הדיון העלו יו"ר הוועדה וכן ח"כ ינון אזולאי פניות שהגיעו אליהם ממוסדות חינוך חרדים באזורים שספגו מטחי טילים במהלך מבצע שומר חומות, אשר העידו כי בעוד מוסדות חינוך רבים באזורם הוצאו להפוגות בתקופת הלחימה, הם הופלו ולא קיבלו מימון לפעילות זו ממשרד החינוך. נוכח כך, ביקש ח"כ גפני את תגובות משרד החינוך לנושא בתוך יומיים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה