הריבית תגיע בקרוב ל-3.5%

הנתונים במשק ממשיכים להפגין התרחבות בפעילות, למעט בסחר החוץ | אנו מעריכים שהריבית של בנק ישראל תגיע בחודשים הקרובים ל-3.5% | בנק ישראל פועל לספוג כספים נזילים מהמערכת הפיננסית | גידול חד בהנפקות המק"מ צפוי לסייע בהיפוך...

Inner 620/130

הצפי: היפוך מגמה במחירי הדירות

סביבת האינפלציה בישראל עדיין גבוהה. קצב האינפלציה צפוי להיות מעל 5% עד סוף השנה ולהתחיל לרדת לאחר מכן | בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית ב-0.5% בפגישתו הבאה. הריבית לא צפויה לעבור בשיא את...

בכמה תעלה הריבית השבוע?

אנו מעריכים שבנק ישראל יעלה ריבית ב-0.75% ל-2.75% בהחלטתו השבוע | להערכתנו, הריבית בשיאה תגיע לכ-3.25%-3.5%. 

הריבית תעלה, האינפלציה בסיכון

נתוני הצריכה השוטפים בישראל מצביעים על התמתנות, אך בתקופת הקורונה קיים פער בינם לבין נתוני הצריכה בתמ"ג | הסכם שכר עם המורים מעלה סיכון האינפלציה | למרות עליית תשואות בשוק האג"ח המקומי, הן עדיין...