הסיבה שמצדיקה את העלאת מחיר המים

תאגידים שמזרימים מי קולחין לנחלים לא משלמים על כך שקל | נשמע מקומם? זה דווקא כנראה הפתרון הצודק ביותר | דעה

Inner 620/130