inner

עוד מקל ל'פינוי-בינוי'

רעידות האדמה האחרונות ודו"ח מבקר המדינה על חוסר מוכנות העורף לא מונעות מרשויות מע"מ מלהציג עמדה פרשנית נוקשה להוראות החקיקה – התוצאה: גזירה נוספת הגורמת לנטל כלכלי מיותר על יזמי ההתחדשות העירונית | מאמר...

על האשם ועל השבח

פסיקה חדשה של וועדת הערר עמדה פעם נוספת על החשיבות הכלכלית של חישוב השבח, גם במקרה בו נישום היה זכאי להפחית הוצאות בתקופת החזקתו בנכס, ולא עשה כן

ניכוי תשומות – בית המשפט שומר על רף גבוה

בפסיקה שניתנה לפני מספר ימים שמר בית המשפט העליון על הרף הגבוה הנדרש בניכוי תשומות וזאת גם במחיר שבו מקבל החשבונית לא יוכל לעשות בהן שימוש ויפגע

חוק דירה שלישית מסרב לצאת מחיינו

דומה כי מעולם לא היה חוק שהיה בתוקף כל כך מעט זמן, שיצר כל כך הרבה בעיות. כשוך הסערה מסתבר כי דווקא פרויקטים של התחדשות עירונית עשויים להיפגע מחוק זה במקרה שהתקבלה הטבת מס...
inner

אופציה במקרקעין – "מגן" שהפך "חרב"

אופציה במקרקעין נועדה להקל על ענף הנדל"ן ולהפוך אותו ליעיל יותר. רשויות המס נוקטות לאחרונה בגישה אגרסיבית ביותר כלפי המשתמשים בכלי זה.

תזכיר חוק ההסדרים 2019 – בשורה משמחת ליזמי תמ"א 38 ופינוי בינוי

רשות המסים גיבשה עמדה ולפיה "קבלן חתימות" בפרויקטים של תמ"א 38/פינוי בינוי, נחשב כמי שמוכר פרוייקט גמור, זאת גם בשלב שעוד לא התחילה הבניה. תזכיר החוק ישים סוף לעמדה זו ומשמעותה הקלה גדולה בתשלומי...