המלאי מתכווץ, המחיר עולה

התפתחות מחיר הנפט: מחיר הנפט עלה בשבוע החולף ומחיר חבית נפט מסוג BRENT הגיע לכ-89.5 דולרים לחבית

Inner 620/130

הירידה במחירי הנפט נמשכת

התפתחות מחיר הנפט: הירידה במחירי הנפט נמשכה בשבוע החולף ומחיר חבית נפט מסוג BRENT הגיע לכ-85.2 דולרים לחבית | האפשרות להמשך התחזקות הדולר, על רקע התממשות של עוד העלאת ריבית בארה"ב, מהווה גורם נוסף היכול לתרום לירידה...

מה יעכב את התמתנות האינפלציה?

בחודש מאי 2023 השכר הנומינלי הממוצע בכלל המשק עמד על כ-12,440 ₪ (נתונים מנוכי עונתיות, במחירים שוטפים), כך על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). מדובר בנתון המשקף ירידה של כ-0.5% בהשוואה לחודש הקודם, ולעומת זאת,...

שימו לב גם לאינפלציה בחו"ל

הוועדה המוניטרית החליטה ב-10/07/2023 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75%, זאת בהתאם לרוב ההערכות המוקדמות, אך לא כולן. נראה שבנק ישראל נימק את ההחלטה שלא לשנות את הריבית בצורה "פחות חדה" מאשר...

לאן יגיע מחיר הנפט?

 הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן: "בהמשך השנה מחיר הנפט צפוי להיות סביב רמה של כ-77-87 דולר לחבית" | עיקרי הסקירה השבועית

מחיר הנפט יושפע עמוקות

לאומי: "להערכתנו, ההתפתחויות המאקרו כלכליות צפויות להיות בעלות השפעה ניכרת על מחיר הנפט בתקופה הקרובה"

ביקוש בעלייה

סקירת הנפט השבועים של הכלכלן הראשי של בנק לאומי: "אנו מעריכים כי הביקושים יישארו בתקופה הקרובה בטווח של 8-9 מיליון חביות ביום והם אף צפויים להתמתן מעט בשבועות הקרובים. אולם, במידה והביקושים יישארו סביב...
Inner 620/130

בדרך לריבית של 4%

כלכלני לאומי מעריכים כי בנק ישראל יעלה את הריבית בהחלטה הקרובה לרמה של 4.00%

2022 תסתיים בעודף תקציבי

העודף התקציבי אמנם נשמר, אך הגידול המואץ בהכנסות המדינה נבלם בחודשים האחרונים | במבט כולל, שנת 2022 צפויה להסתכם בעודף תקציבי

עלייה של 0.25% בינואר

במבט קדימה, אנו מעריכים כי תהליך העלאת הריבית יימשך בחודשים הקרובים | בהחלטת הריבית הקרובה, בתחילת חודש ינואר, הריבית צפויה לעלות לרמה של 3.5%