Inner 620/130

הכל תלוי בפוטין

לאומי: "פיתרון הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה באופן דיפלומטי יכול להביא לבלימת עליית מחיר הנפט"

האינפלציה תושפע בקרוב

משבר רוסיה-אוקראינה – השפעה מרכזית צפויה: האצת האינפלציה בטווח הקרוב

לא היו הפתעות

ד"ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, מגיב להודעה של הפד אמש בארה"ב בנוגע למדיניות המוניטרית

בנקים, ליסינג ונדל"ן למגורים

כלכלני לאומי שוקי הון: "קצב עליית מדד המחירים לצרכן צפוי לרדת בהדרגה, בחודשים הבאים, מרמתו הנוכחית" | ובהמלצות: השקעה באג"ח בנקים, חברות ליסינג וחברות נדל"ן למגורים

2022 לא בהכרח תחקה את 2021

כלכלני לאומי: "שנת 2021 הסתכמה בגירעון תקציבי של כ-4.5% תוצר לאחר גירעון של כ-11.4% תוצר בשנת 2020"
Inner 620/130

עודף היצע יביא לירידת מחירים

"במידה והתפשטות וריאנט האומיקרון תביא להידוק משמעותי של המגבלות, שוק הנפט צפוי להיות בעודף היצע, מה שיתמוך בהמשך ירידת מחירי הנפט

האומיקרון ועליית מחירי הנפט

לאומי: "התפשטות וריאנט האומיקרון צפויה להכביד על התאוששות הביקושים ולתמוך במאמצי הממשל האמריקאי להוריד את מחיר הדלק לצרכן"

מחכים לקבוצת מדינות אופא"ק

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, והכלכלן בניהו בולוטין מלאומי שוקי הון מתייחסים בסקירת הנפט השבועית לפגישת מדינות אופא"ק ביום חמישי הקרוב ולהשפעתה הצפויה על מחירי הנפט: מחיר הנפט בזמן הקרוב ייקבע...