Technion – inner

נוסעים לאומן ונתקעתם עם עיכוב יציאה מהארץ?

אנו נמצאים בפתחה של תקופת החגים בה חייבים רבים בהוצאה לפועל רוצים לצאת מן הארץ ולחגוג את החגים עם המשפחה בחו"ל או באומן, אך לדאבונם, בשל צו עיכוב היציאה הם אינם יכולים לקיים מצווה...