השוני בין דיני התעבורה לדין הפלילי הרגיל

סדרי הדין החלים בדיני התעבורה דומים למשפט הפלילי הישראלי מכמה היבטים. לדוגמה, במשפט הפלילי המדינה היא התובעת והנאשם הוא הנתבע. גם איכות הראיות דומות למשפט הפלילי, שכן, כדי שתתגבש הרשעה יש צורך בראיות כה...

Technion – inner