מקומות בביהכנ"ס: מכירה חוקית?

רכישת מקומות וכיבודים בתמורות גבוהות מאוד, הינה חזון נפרץ במחוזותינו • האם זה ראוי ותקין? האין זה מפלה לרעה את מי שאין לו כדי מתת הגונה? • עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און,...

Inner

'נכסי מלוג' ו'צאן ברזל' יישארו שלכם גם כחוק

הסכם יחסי ממון בין בני זוג יוכל לסייע להם להימנע משיתוף בחובות שהצטברו ולחסוך בסכסוך כאוב במקרה של חלילה פירודין • הסכם כזה אינו מחליף ואינו גובר על הכתובה והמובטח בה, אלא אם כן,...