חריגות בניה – המותר והאסור ואיך ניתן להסדירה

מהי חריגת בנייה? חריגת בניה הינה עבירה על החוק והיא מתרחשת כאשר נעשית בניה ללא קבלת היתר כדין. יש כמה סוגים של חריגות בניה וכאשר הן מתרחשות, מתקיימת הפרה של החוק ועל כך עלול...

Technion – inner