הצפי: ירידת הגירעון תימשך

לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה נרשמה ירידה בגירעון התקציבי ב-12 החודשים האחרונים ל-12.1% תוצר • יחס חוב/תוצר של ישראל צפוי לעלות מעט בשנת 2021, אך לרמה שאינה גבוהה בהשוואה בינלאומית