Inner 620/130

6% בשנה: השכר הממוצע במשק ממשיך במגמת העלייה

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 13,267 ש"ח, עלייה של 6.0% לעומת יוני 2022 (12,510 ש"ח). | בניכוי עליית המדד, העלייה עדיין נשמרת, ועומדת כ-1.8% | בחודש יוני 2023 השכר הממוצע בהייטק היה...

31% מהמועסקים הפסיקו את עבודתם בעקבות משבר הקורונה

הלמ"ס פרסמה היום לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2022 בנושא השפעת משבר הקורונה על התעסוקה ועל המצב הכלכלי | הנתונים המרתקים על תחושת העוני וויתור על תחביבים - וגם כמה חרדים ויתרו על אוכל בגלל...

רפורמת הסייעות: כ-55 אלף עובדים יזכו לשיפור בתנאי השכר והעבודה

הרפורמה מחוללת שינוי יסודי בתפיסת המקצוע: מ-סייעת לתומכת חינוך | יותר מ-55 אלף עובדות ועובדים יזכו לשיפור משמעותי בשכר ובתנאי העבודה, כולל תוספות ומענקים ייחודיים, שמשפיעים על השכר הריאלי | יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד:...
Inner 620/130

הלמ"ס: ירידה בשכר הממוצע במשק בחודש מאי

השכר הממוצע למשרת שכיר ישראלי עמד במאי על 12,324 שקל - עלייה של 5.1% ביחס למאי אשתקד | ביחס לאפריל נרשמה ירידה, ובענף ההייטק השכר הממוצע עמד על כ-28 אלף שקל | נתוני מדדי...

רוב העסקים המשפחתיים בטוחים: זה סוד ההצלחה שלנו

99% מהעסקים המשפחתיים בישראל בטוחים שלאלמנט המשפחתיות יש השפעה חיובית על הצלחת העסק | 30% מעסקים אלה טענו כי הם חוו קושי בשימור עובדים ו-36% ציינו כאתגר את המבנה הניהולי וחלוקת המשימות | מתוכם, 18%...