ono-inner

אושר סופית: הסוף לפקסים!

החוק שעבר אתמול בקריאה שניה ושלישית יחייב את כל הגופים הציבוריים, לקבל פניות ומסמכים גם באמצעות דואר אלקטרוני ולא רק בפקס
inner
inner

הרפורמה במשק החשמל אושרה לקריאה שנייה ושלישית

לאחר מרתון דיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת שהחל בתחילת השבוע הוכן החוק להצבעה במליאה, יו"ר הוועדה כבל אמר כי הוועדה מוציאה לדרך רפורמה היסטורית ודרמטית ביותר והיא אחת הרפורמות הגדולות בעשרות השנים האחרונות