inner

אושר סופית: הסוף לפקסים!

החוק שעבר אתמול בקריאה שניה ושלישית יחייב את כל הגופים הציבוריים, לקבל פניות ומסמכים גם באמצעות דואר אלקטרוני ולא רק בפקס
inner
inner

3.6 מליון תיירים – עיריית תל אביב נערכת

עיריית תל אביב תעמיד מרכזי מידע חדשים לתיירים. מרכזי המידע החדשים יהיו בדמות של משאית מידע, שתעמוד על הטיילת מול חוף פרישמן ותנוע בין אירועים מרובי-תיירים בעיר; וכן עמדת פופ-אפ שתפעל בסופי שבוע מתוך...