Technion – inner

כך תנהגו נכון גם בתנאי מזג האוויר הייחודיים לחורף

בוץ על השמשה, אובך, רוחות עזות, גשם מפתיע ואדים על צדו הפנימי של החלון, עלולים לסכן אתכם. צמיגים לא תקינים ושלוליות עלולים לגרום לתאונה. כך תנהגו נכון בחורף שבא עלינו לטובה ולברכה