inner
inner
inner

עובדי מג”מ השביתו הבוקר את המפעל בשל הלנת שכרם

העובדים שלא קיבלו את שכר חודש אוגוסט, סגרו את שערי המפעל והפגינו במקום. בהסתדרות טוענים כי למרות הניסיונות לנהל מו"מ עם ההנהלה, זו אינה משתפת פעולה. העובדים: "לא נפסיק לשבות עד שהנהלת החברה תתעשת"