inner

תיירות המרפא הוסדרה בחוק

מוסד רפואי ציבורי שנתן טיפול רפואי לתייר מרפא בשעות הטיפול הרגילות או לא מסר מידע למפקח או למשרד הבריאות, יוטל עליו עיצום כספי בסך 50 אלף ש"ח

מיחזור בדרום: מפעל מחזור ענק יוקם בנגב

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "זהו צעד גדול לתושבי הדרום וצעד גדול מאוד למדינת ישראל. בקרוב לא יהיה גרם אחד של פסולת במדינת ישראל שלא יעבור מיון טכנולוגי"

תומי’ס למהדרין גרסת ה…דג! (ויש גם מתכון)

מסעדת הרחוב מציעה תפריט מיוחד לתשעת הימים * תפריט "תשעת הימים" מוגש מראש חודש אב, ועד למחרת תשעה באב, בסניף בית הכוון, רח' דוד רמז 2, מתחם התחנה הראשונה, ירושלים.
inner

גניזת פרשת איקיוטק: על חובת העדכון לפי חוק איסור לשון הרע

למרות שבמקרים רבים למדי חקירות המשטרה נגנזות, ובדיקת הרשויות מלמדת שאין מקום להעמיד לדין או להגיש כתב אישום נגד האדם שנגדו קראנו כותרות מרובות, שלא רק שלא עודכנו, אלא שברוב המקרים גם עדיין מתנוססות...