inner

קנס של 250 ש”ח למי שירכב על אופניים ללא קסדה

בנוסף נקבע קנס להולכי רגל שהולכים על הכביש או בשביל אופנים. עוד נחשף בוועדה 98% מהאופנים החשמליות לא תיקיות. הנתונים: בתל אביב לבד נרשמו כ 12 אלף דוחות מתחילת 2017
ono-inner

תיירות המרפא הוסדרה בחוק

מוסד רפואי ציבורי שנתן טיפול רפואי לתייר מרפא בשעות הטיפול הרגילות או לא מסר מידע למפקח או למשרד הבריאות, יוטל עליו עיצום כספי בסך 50 אלף ש"ח

מיחזור בדרום: מפעל מחזור ענק יוקם בנגב

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "זהו צעד גדול לתושבי הדרום וצעד גדול מאוד למדינת ישראל. בקרוב לא יהיה גרם אחד של פסולת במדינת ישראל שלא יעבור מיון טכנולוגי"
inner

תומי’ס למהדרין גרסת ה…דג! (ויש גם מתכון)

מסעדת הרחוב מציעה תפריט מיוחד לתשעת הימים * תפריט "תשעת הימים" מוגש מראש חודש אב, ועד למחרת תשעה באב, בסניף בית הכוון, רח' דוד רמז 2, מתחם התחנה הראשונה, ירושלים.