מחיר למשתכן: 276 יח”ד ברמלה ויקנעם עילית

במסגרת מכרזי מחיר למשתכן שווק בהצלחה מתחם אחד לבניית 200 יחידות דיור עם חזית מסחרית ברמלה (מתוכן 160 יחידות דיור במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי)
ono-inner
inner