inner

משבר טבע – האם הדירקטורים אשמים?

ההסתדרות הוציאה מכתב אזהרה חריף לחברי ההנהלה וחברי הדירקטוריון בטבע בנוגע להפרת חובותיהם כלפי עובדי החברה - האם ניתן להוכיח שהם פעלו שלא כדין ולחייב אותם פיצויים לעובדים?

סוכה במדבר • מה יביא אלפי משפחות חרדיות לנגב?

שוב יש מי שרוצים שהחרדים ישמשו בשר תותחים ויחצצו בגופם בין שבטי הבדואים בנגב. מה סיכויי ההיתכנות לפריחתה של עיר חרדית חדשה ומדוע הצליחו ביתר עלית ומודיעין עילית למרות הערבים סביבן?
ono-inner

החרדי שעשה בית ספר למשרד השיכון • מאחורי הקלעים

חשוף בצריח, לבד, ללא שום גוף מאחוריו, הצליח עורך דין חרדי אלמוני לגרור את משרדי האוצר והשיכון לבג"ץ ולכפות אותם להסביר את אפליית הציבור החרדי. הכירו את העותר שלא יוכל להופיע לדיון בבג"ץ משום...