לפי שווי של כ-160 מלש”ח: אלקטרה רוכשת שליטה בטרגט מרקט

אלקטרה נכנסת לתחום השירותים המנוהלים: רוכשת את השליטה בחברת טרגט מרקט לפי שווי של כ-160 מיליון שקל | החברה עוסקת בתחום השירותים המנוהלים, והיא פעילה במגזרים הציבורי והפרטי בין  היתר בתחומי הקמעונאות, המכירות, הבריאות, מערכי...

קצב האינפלציה בארה”ב בירידה, השוק יישאר בערפל

כל מסע ארוך מתחיל בצעד קטן – האם מדד חודש יולי סימן את השינוי? | מדד המחירים לצרכן ירד בארה"ב מ-9.1% - השיא שנשבר ביוני - ל-8.5% בניגוד לתחזיות הקודרות של האנליסטים | "מדד חודש...

בנק ישראל צופה ירידה בהכנסות ממסים בחב’ ההייטק הישראליות

בנק ישראל מפרסם ניתוח הערכת ההשלכות של הירידות בשווקי ההון על יציבות מגזר ההייטק הישראלי | בטווח הקצר צופים כלכלני הבנק כי הביטוי הריאלי של ההתפתחויות הפיננסיות יגרום לירידה בהכנסות המדינה ממסים, להאטה אפשרית...

החברות יידרשו לדווח: כך משפיעה עלינו העלאת הריבית

האינפלציה הגוברת בישראל ובעולם והעלאת הריבית על ידי בנק ישראל הובילה את רשות ניירות ערך לפרסם עמדה בה היא מציבה דרישות גילוי מחברות המדווחות לציבור המשקיעים בנושא השפעות האינפלציה ועליית הריבית בדוחות הרבעוניים

מחקר: הציבור אוהב אג”ח שנרכשות בחזרה ע”י המנפיקות

למה אנחנו אוהבים אגרות חוב שהחברות שהנפיקו אותן רוכשות מהן בחזרה? מחקר תזמון שוק ברכישות חוזרות של אגרות חוב קונצרניות בחן השפעה של רכישות כאלה בשנים 2008-2020 ומצא תגובה חיובית מובהקת לא רק באותו יום...