רווחיות אדירה מ'קרפור' ב-2024? זה הצפי של החברה

אלקטרה מוצרי צריכה נערכת להשקה של כ-50 סניפי קרפור בפריסה ארצית במהלך המחצית הראשונה של 2023 | צופה כי בשנת 2024 תגיע פעילות זו להכנסות של כ-3.6 מיליארד שקל ולרווח לפני ריבית, מיסים, פחת...

Inner 620/130

למרות העלייה: עלות ניהול חשבון עו"ש נמוכה מרמתה לפני הקורונה

הדיווח התקופתי לח"כים אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית גילה, כי העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון במחצית הראשונה לשנת 2022 עומדת על 26.3 ₪ בחודש | העלייה שנרשמה נובעת...

רשות ני"ע: דווחו על השפעה ישירה מסגירת הבנק בארה"ב

רשות ניירות ערך פרסמה לתאגידים המדווחים בישראל הבהרה בנושא גילוי בדבר השלכות סגירת סיליקון וואלי בנק | התאגיד נדרש בדיווח מיידי באם עשויה להיות השפעה משמעותית על מחיר ניירות הערך של התאגיד, וכן לעדכן...
Inner 620/130

הממשלה אישרה: לא תהיה חובה להחזיק גרעין שליטה בבזק

בדומה להוט, סלקום ופרטנר, משרד התקשורת מסיר הגבלות גם מחברת בזק: גופים מוסדיים יוכלו להחזיק ב-7.5% מהשליטה בבזק ללא אישור ומשקיעים פרטיים מחו"ל יוכלו לקנות את מניותיה | שר התקשורת קרעי: "במידה וחברת בי-קום...

בינה מלאכותית במגזר הפיננסי: ה-IA בדרך לשוק ההון?

צוות בין-משרדי חדש בוחן את השימוש בבינה מלאכותית במגזר הפיננסי | הצוות שמורכב מנציגי משרדי האוצר, המשפטים, הרגולטורים הפיננסיים ורשות התחרות יעסוק בהשלכות הרגולטוריות והמשפטיות שיש לשימוש בבינה מלאכותית על פעילויות ושירותים פיננסיים ויגבש...