למרות התנגדות בנק ישראל: ריבית גם בחברות התשלומים

בניגוד למכתב החריף ששיגר אתמול בנק ישראל לרשות לני"ע, בו עמד די במפתיע על זכויות הבנקים - במקום כדרכו, בשמירה על טובת הלקוחות - החליטה מליאת רשות ניירות ערך לאשר את ההוראות לשמירה והגנה...

בגלל המלחמה: הגידול בסיכון בענף האשראי ליזמי נדל"ן גדל ל-2.4%

נתוני בנק ישראל מלמדים כי אשראי המאזני לענף הבינוי והנדל"ן בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות המשיך לצמוח בשיעור גבוה (כ-14%) גם בשנת 2023, למרות ההאטה בשוק הדיור והשפעות המלחמה | הגידול בסיכון בענף גדל במערכת...

רצים לפיקדונות בגלל הריבית? כדאי שתהיו לקוחות גדולים

מניתוח שביצע בנק ישראל אודות הריבית שמעניקים הבנקים ללקוחות שסוגרים פיקדונות עולה, כי הבנקים מעדיפים בעיקר את הלקוחות הגדולים | מהעלייה נהנו בעיקר העסקים הגדולים, לקוחות עם היקף משמעותי, ורק מחצית מעליית הריבית התממשה...

המתחם ההיסטורי בלב ירושלים החרדית יוצא שוב לדרך

הפרויקט במתחם בית ספר למל בירושלים יוצא שוב לדרך | היזם שמעיה פרוש מחברת יסודות העיר, רכש את הקרקע אשר הייתה בבעלותו של חיים חמו, ובשת"פ עם קרן ספיר של רובי קפיטל שתשקיע מימון של...

בנק ישראל מזהיר: התגברות תופעת ההתחזות של נוכלים

בנק ישראל קורא לציבור לשים לב לניסיונות הונאה והתחזות | ניסיונות ההונאה הם בעיקר כלפי קשישים ואוכלוסיות מוחלשות | במסגרת ההתחזות, ביקשה חברה לבצע העברה כספית, בתואנה כי עליהם לוודא שהלקוח יוכל לעמוד בהחזרי...