בנק ישראל: אין הלוואות לחוץ בנקאיים || הח"כים מאיימים בחקיקה

ועדת הכלכלה והוועדה למיזמים ציבוריים לבנק ישראל: אם לא יהיה שינוי במתווה ההלוואות לעסקים קטנים שנפגעו במלחמה – נשקול לחייב שינוי בחוק | הדברים נאמרו בתום ישיבה שנייה בעניין, בה עלה כי בנק ישראל לא...

מקורות האשראי המוזל לעסקים: "יש צורך בצעד אמיץ"

נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין בביקורת חריפה על נגיד בנק ישראל על רקע מדיניות בנק ישראל בהענקת מקורות אשראי | "קיפחתם את חברות האשראי החוץ בנקאי בחלוקת מקורות דווקא בשעה שחשיבותם לעסקים...

נותרה על 4.75% || ושוב לא ירדה ריבית בנק ישראל

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה ב-27/11/2023 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75% | בין היתר התייחסה הוועדה לפיחות בשער השקל, לאיתנות הכלכלה הישראלית ולהיקף הפעילות המתמתן בשוק הדיור כולל הירידה במחירי הדירות...

הבנקים מקבלים ריבית נמוכה – הלקוחות? ממש לא

חברי ועדת הכספים דרשו להביא להורדת אחוז הריבית שגובים הבנקים במסלולי ההלוואות לספקים ולעסקים קטנים ובינוניים | בעוד שכיום אמורות להיגבות ריביות פריים פלוס אחוז וחצי במסגרת המסלול להלוואות עסקים בערבות המדינה - הבנקים...

הורחבה הזכאות להלוואה בערבות מדינה לעסקים גדולים

מלבד המסלול לעסקים קטנים ובינוניים והמסלול לעסקים גדולים, הוחלט באוצר על הרחבת הזכאות בקרן לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 1 מיליארד ש"ח | כמו כן, הודיע החשכ"ל  על ביטול העמלות שנגבו מן העסקים...

בנק ישראל: לא יועברו דיווחים מידיים למאגר נתוני האשראי

בנק ישראל הודיע על דחיית דיווח למאגר נתוני אשראי על פיגורים בתשלומי הלוואות של לקוחות | זאת, כדי לאפשר לציבור שהות מספקת להסדרת התחייבויותיו מול נותני האשראי, ולמנוע דיווח על פיגורים בתשלומי הלוואות שנבעו...

מתווה הבנקים וחברות האשראי יורחב גם לתושבי הצפון

בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל" | במקביל הורחב המתווה בהכללת ההלוואות שהועמדו באמצעות הקרן לעסקים בערבות מדינה כחלק מההלוואות שניתן לדחות במסגרת מתווה...