Inner 620/130

זה לא זיוף: חתימת הנגיד נוספה לשטר של 50 שקלים

בימים הקרובים, יופץ לציבור לראשונה שטר בעריך 50 ש"ח שהודפס בשנת תשפ"ב-2022 הנושא את חתימתו של הנגיד המכהן, הפרופ' אמיר ירון | השטרות החדשים יהיו ללא שינוי נוסף מלבד החלפת חתימתה של הנגידה לשעבר,...

מדדים חדשים יושקו עבור יצרני קרנות הסל והקרנות המחקות

לאחר קבלת אישור הרשות לני"ע: שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין הבורסה לבית ההשקעות ילין לפידות להשקת סדרת מדדים ייעודיים | המשמעות: הבורסה תשיק מדדים חדשים בבלעדיות עבור יצרני קרנות הסל והקרנות המחקות | המדדים...

הפיקוח על הבנקים דורש: למרות הדיגיטציה – תנו יותר שירות

הפיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטת הנחיות חדשה המטמיעה את תפיסת הפיקוח ששירות הניתן ללקוחות המערכת הבנקאית, בכל ערוץ תקשורת, צריך להיות מקצועי, זמין ואפקטיבי - לכל אורך האינטראקציה שמתקיימת עם הלקוח | לצד...
Inner 620/130

כלל ביטוח תשקיע 100 מיליון שקל ב-5% ממניות בנק 'אש'

כשבועיים לאחר שהודיע בנק ישראל על רישיון להקמת בנק לקבוצת esh ('אש') - המוסדיים מביעים אמון: כלל ביטוח ופיננסים תרכוש כ-5% מהמניות בכ-100 מיליון שקלים | בכלל ציינו: "חושבים שמדובר בבנק שונה בנוף הישראלי,...