אלקטרה נדל"ן גייסה מתחילת השנה מעל 430 מיליון דולר

אלקטרה נדל"ן מסכמת את תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2023: עיקר פעילות החברה ונכסיה הינם בארה"ב – ללא חשיפה להתרחשויות בישראל | הון המשקיעים המנוהל על ידי החברה עומד על כ-4.8 מיליארד דולר; שווי...

הבנקים מקבלים ריבית נמוכה – הלקוחות? ממש לא

חברי ועדת הכספים דרשו להביא להורדת אחוז הריבית שגובים הבנקים במסלולי ההלוואות לספקים ולעסקים קטנים ובינוניים | בעוד שכיום אמורות להיגבות ריביות פריים פלוס אחוז וחצי במסגרת המסלול להלוואות עסקים בערבות המדינה - הבנקים...

הדוח השנתי של מודי'ס מנתח את דירוג האשראי של ישראל

מדובר בניתוח פרופיל אשראי, שאינו כולל דירוג או ציון כלשהו, בהמשך להחלטת החברה מלפני חודש לאשר מחדש של דירוג האשראי של מדינת ישראל על רמה של A1 עם תחזית ״יציבה״ ותחת מעקב הורדת דירוג...

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל ימשיך לקדנציה נוספת

הנגיד: "לפנינו משימות רבות וחשובות בגזרה הכלכלית ואעשה את כל אשר ביכולתי כדי שנעמוד בהן בהצלחה ובמקצועיות" | בהתאחדות התעשיינים בירכו על הארכת כהונת הנגיד: "שמחים שהוא יישב על ההגה הכלכלי של בנק ישראל...

הורחבה הזכאות להלוואה בערבות מדינה לעסקים גדולים

מלבד המסלול לעסקים קטנים ובינוניים והמסלול לעסקים גדולים, הוחלט באוצר על הרחבת הזכאות בקרן לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 1 מיליארד ש"ח | כמו כן, הודיע החשכ"ל  על ביטול העמלות שנגבו מן העסקים...

מהחודש הבא: יוקטן גודל פקודה מזערי באג"ח ובמק"מ

הבורסה ממשיכה להסיר חסמי מסחר: החל מ- 3 בדצמבר, 2023 יוקטן דרמטית גודל הפקודה המזערי באג"ח ובמק"מ | הקטנת הפקודה צפויה להקל במיוחד על משקיעים פרטיים בגיוון תיק ההשקעות בפרט בתקופה זו | המלחמה שנכפתה...

ריבית מידתית בלבד תושת על חייבים || ומי ייפטר מדמי פיגורים?

בשורה לחייבים ולנושים: רפורמה בריביות על חובות בישראל יצאה לדרך: הקלה משמעותית בדמי הפיגורים | דמי הפיגורים "יתנהגו" כרכיב מתמרץ ויהיו נמוכים יותר משיעורם היום: חייב שיעמוד בפריסת התשלומים שלו – רכיב הפיגורים ייעצר...

המוסדיים רוכשים כ-6% ממניות תיגבור בתמורה לכ-20 מיליון ש'

גופים מוסדיים רוכשים כ-6% ממניות תיגבור בתמורה לכ-20 מיליון ש"ח, בדרך של הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה | תמורת הגיוס תשמש את החברה לבניית מגדל תעסוקה ומגורים 'סונול חכמי' בת"א, החזר חוב ובחינת הזדמנויות...