הכנסות דיפלומט ברבעון השני של 2023 צמחו לכ-814 מלש"ח

ההכנסות ברבעון צמחו לכ-814 מיליון שקל, בהשוואה לכ-723 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – תודות לצמיחה אורגנית ואיחוד לראשונה של החברות שנרכשו בישראל | הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ- 33 מיליון שקל בהשוואה לכ...

Inner 620/130

עסקה ראשונה לטראקנט עם צה"ל בהמשך לגיוס של 1.4 מלש"ח

בשלב ראשון, ירכוש הצבא את הרכיב הקטליטי Trucknet Smart Ctalyst עבור משאיות מרכז ההובלה, בהיקף מוערך של כ-400 אלף יורו, כשקיימת אפשרות להרחיב בעתיד את ההצטיידות | צה"ל: "חרטנו על דגלנו להיות הקטר המוביל...

סולגרין פועלת למיצוי המאמצים למכירת החזקותיה בקיוביקס גלובל

חברת סולגרין מעדכנת היום, בהמשך להודעתה בדבר כוונתה לבחון במהלך 2023 את המשך החזקתה בקיוביקס, כי דירקטוריון החברה הודיע היום על החלטתו לפעול למיצוי מאמצי המכירה של אחזקות החברה בקיוביקס עד לסוף הרבעון השלישי...

שופרסל מציגה שיפור בפרמטרים התפעוליים ובשיעורי הרווחיות

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה גדלו בכ-3.1% והסתכמו בכ-7.4 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-7.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד | הכנסות הרבעון השני הסתכמו בכ-3.7 מיליארד ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות עיתוי חג הפסח...
Inner 620/130

מעלות S&P אישררה דירוג -ilAA באופק יציב לאלקטרה מוצרי צריכה

בין שיקולי הדירוג ציינו כלכלני מעלות S&P: מעמד תחרותי מוביל במגזר מוצרי הצריכה החשמליים ובמגזר קמעונאות החשמל, וכן יתרון תחרותי הנובע מפעילות בכל שרשרת הערך ומסינרגיה בין תחומי הפעילות העיקריים | תחזית הדירוג משקפת...

החל מיוני 2024: איסור הלבנת הון יחול גם על חברות תשלומים ויוזמים בסיסיים

נוסח טיוטת הצו, אשר תואם את צווי איסור הלבנת הון החלים על גופים פיננסיים אחרים בישראל, קובע, בין השאר, את חובת הזיהוי של מקבלי השירות, אימות פרטי הזיהוי, העברת דיווחים לרשות איסור הלבנת הון...