המדינה הנפיקה אג”ח בהיקף של 1.5 מיליארד אירו

החשב הכללי השלים בהצלחה הנפקת אג"ח בשווקים הבינלאומיים | ההנפקה, במטבע אירו, לטווח של 10 שנים בהיקף של 1.5 מיליארד | בהנפקה נרשמו עלויות המימון הנמוכות ביותר בגיוס חוב ציבורי במט"ח של מדינת ישראל

משוק המכתבים לשוק החבילות: הדואר יופרט ב-100%

בתחילה תקודם הנפקה לבורסה של עד 40% ממניות חברת הדואר | במקביל להנפקה, שר התקשורת ושר האוצר יקדמו הליכי הפרטה מלאה דרך מכירת שאר מניות המדינה בחברת הדואר באמצעות מכירה פרטית, או הנפקה או...

האקזיט של העילוי הפיננסי שצמח בפוניבז’ | עסקת גב ים

אחד האקזיטים הגדולים במשק: אחזקות אקוויטי פייננס בבעלות איש העסקים אהרון פרנקל ב'גב ים' נרכשו ב-3.1 מיליארד ש' ע"י נכסים ובניין | זו אחת העסקאות הפרטיות הגדולות בהיסטוריה של שוק ההון הישראלי | העסקה...

הבורסה בישראל בדרך למדדי הבנצ’מרק האירופיים?

חברת המדדים העולמית MSCI בוחנת את הכללתה של ישראל במדדי הבנצ'מרק האירופאיים | אם ההחלטה תתקבל זהו הישג נוסף לרשות לניירות ערך שעמלה בשנתיים האחרונות על צירוף שוק ההון בישראל למדדים אלה, כדי לגרוף...

אינטל הכריזה: מובילאיי הישראלית תונפק בארה”ב

אינטל מכריזה על כוונתה להנפיק את מובילאיי לציבור | ההנפקה הראשונית לציבור מתבססת על הצמיחה בהכנסות והחדשנות המוכחת של מובילאיי, ואף צפויה לשקף ערך חבוי עבור בעלי המניות של אינטל | אינטל תישאר בעלת מניות...

בעלי תפקיד באוגווינד רכשו מניות ב-3.4 מיליון ש”ח

יו״ר דירקטוריון החברה גבי זליגסון, משה קפלינסקי המכהן כדירקטור באוגווינד, ירון יעקובי וזאב ברונפלד רכשו מניות אוגווינד בהיקף של כ-3.4 מיליון ש"ח | ביום ראשון הודיעה אוגווינד, על מינויו של אלון רווה למנכ״ל החברה...