Inner 620/130

רשות ני"ע: דווחו על השפעה ישירה מסגירת הבנק בארה"ב

רשות ניירות ערך פרסמה לתאגידים המדווחים בישראל הבהרה בנושא גילוי בדבר השלכות סגירת סיליקון וואלי בנק | התאגיד נדרש בדיווח מיידי באם עשויה להיות השפעה משמעותית על מחיר ניירות הערך של התאגיד, וכן לעדכן...

הממשלה אישרה: לא תהיה חובה להחזיק גרעין שליטה בבזק

בדומה להוט, סלקום ופרטנר, משרד התקשורת מסיר הגבלות גם מחברת בזק: גופים מוסדיים יוכלו להחזיק ב-7.5% מהשליטה בבזק ללא אישור ומשקיעים פרטיים מחו"ל יוכלו לקנות את מניותיה | שר התקשורת קרעי: "במידה וחברת בי-קום...

בינה מלאכותית במגזר הפיננסי: ה-IA בדרך לשוק ההון?

צוות בין-משרדי חדש בוחן את השימוש בבינה מלאכותית במגזר הפיננסי | הצוות שמורכב מנציגי משרדי האוצר, המשפטים, הרגולטורים הפיננסיים ורשות התחרות יעסוק בהשלכות הרגולטוריות והמשפטיות שיש לשימוש בבינה מלאכותית על פעילויות ושירותים פיננסיים ויגבש...

הקריפטו פוסע עוד צעד לכיוון הבורסה בתל אביב

לראשונה הבורסה מסדירה את המסחר בקריפטו – חברי הבורסה שאינם בנקים יוכלו לאפשר ללקוחותיהם לפעול במטבעות קריפטוגרפים | זהו צעד נוסף לשכלולו ופיתוחו של שוק ההון הישראלי בדגש על חדשנות והגברת התחרותיות, תוך צמצום...

ביקושי יתר של מעל 700 מיליון בהנפקת אג"ח של אלקטרה

ביקושי יתר גבוהים בהנפקת אגרות החוב של אלקטרה: החברה זכתה לביקושים של כ-722 מיליון שקל בהרחבת סדרה ה' | בחרה לגייס כ-280 מיליון שקל | המכרז ננעל במחיר המשקף תשואה שקלית של כ-4.99% במח"מ...
Inner 620/130

פתיחת 2023: השווקים בעולם נצבעים בירוק בוהק

שנת 2023 נפתחה בסערה כשמדדי המניות המרכזיים בעולם רושמים עליות חדות במיוחד לאחר הצלילה החופשית במדדים בשנת 2022 | תרחישי האימה שחזו התכווצות בכלכלה העולמית יחד עם אינפלציה גבוהה פגשו מציאות של נתונים מעודדים של...

חברות הנדל"ן בבורסה מאבדות כ-30% – ומי שומרות על יציבות?

מתברר כי בצל הטלטלה שחוות מניות חברות הנדל"ן אל מול הירידות במספר העסקאות והקושי של הקבלנים למכור דירות במחירים גבוהים, דווקא חברות שעוסקות בתחום ההתחדשות העירונית צוברות תאוצה | קבוצת מיי טאון מצרפת משקיע חדש...