'עמדה' מתנגדת לאחד מהמועמדים לדירקטוריון 'תמר פטרוליום'

תפנית בבחירות לדירקטוריון תמר פטרוליום: 'עמדה' מתנגדת למינויו של מנכ"ל תמר - ברק משרקי - לכהונה נוספת כדירקטור | השבוע ייערכו הבחירות לדירקטוריון תמר פטרוליום הציבורית - כאשר הגופים החזקים בשוק ההון הישראלי מתגוששים...

מחקר חדש בבנק ישראל: בורסה לאג"ח? מבט לסחר בעת משבר

האם ומדוע מסחר באמצעות בורסה משפיע על הנזילות בשוק בעת משבר? | עיקרי הממצאים במחקר בנק ישראל מגלים: בזמן משבר, מסחר בבורסה משפר במידה רבה את הנזילות | ניתוח של נתוני עסקאות מהבורסה בישראל...

"פיתוח שוק ההון הציבורי" || הדוח השנתי של הרשות לני"ע

לקראת שנת 2024 והשנים הבאות מתכוונת הרשות לני"ע לפעול בתחום היוזמות הרגולטוריות, לקדם חוק ייעול האסדרה; לפתח את הבורסה ולשפר את הנזילות והמסחר בה | עוד מתכוונים ברשות להנגיש כלי מימון נוספים לתאגידים ולהנגיש את...

שני מסלולים ירוקים חדשים יעודדו משקיעים בשוק ההון

רשות המסים עדכנה ופרסמה מסלולים ירוקים חדשים בנושא קרנות השקעה | האחד בנושא קרנות השקעה בנכסים פיננסיים, והשני בנושא הסדר מע"מ לקרנות השקעה בהון סיכון | במסגרת המסלול הירוק טווח הזמן לקבלת החלטת מיסוי...