inner

האם שומת המס של סוחרי קריפטו תקטן משמעותית?

 סמנכ"ל רשות המיסים: הרשות לא תתעקש על חישוב FIFO במיסוי קריפטו • המשמעות: שומות מס עשויות להיות קטנות במחצית • גידי בר זכאי: "הכרת רשות המיסים בחישוב רווח מדויק בקריפטו תחסוך עשרות מיליונים לנישומים...
inner

איגוד הביטקוין לרשות המיסים: "האכיפה הפלילית מזיקה"

  איגוד הביטקוין מתריע מפני אכיפה אגרסיבית של רשות המיסים על מחזיקי מטבעות דיגיטליים. במקביל, האיגוד קורא למחזיקי מטבעות דיגיטליים לדווח מיד: "פערי המידע עלולים לגרום לכך שפעולות תמימות של אנשים תמימים עלולות להיתפס ברשות...