Inner

רפורמה לרפורמה בשוק הביטוחים הרפואיים

הממונה על רשות ההון יערוך רפורמה מקיפה לרפורמה שנערכה על ידי קודמתו • טענה כי כל הרפורמה נערכה רק לטובת הצגת נתונים טובים יותר בהשקעה הלאומית לבריאות

האם יהיו לנו קצבאות לעת זקנתנו?

על פי מחקר של בנק ישראל, בשנת 2050 עלול המוסד לביטוח לאומי להפוך להפסדי • הערכה זו מרחיקה את תחזיות היפוך המאזן שעלו בעבר • מומחי הבנק ממליצים להקטין כבר בשנים הקרובות את הקצבאות...

משרד הבריאות: תרופות קונים בבית המרקחת

החל מתחילת שנת העסקים 2020, תרופת הקנאביס לחולים, תשווק רק על ידי בתי המרקחת • על החולים להעביר פרטים מלאים למשרד הבריאות על מנת לקבל רישיון חדש • מטופלים חוששים מהרפורמה בשל אי בהירות...

ועדת התרופות תגדיל את עלות ההשתתפות העצמית?

יו"ר ועדת התרופות: אעדיף השתתפות עצמית גבוהה יותר בשלוש תרופות מאישור תרופה אחת בלבד במחיר זול יותר • ליצמן וכחלון יפעלו להגדלת תקציב הסל ל700 מיליון שקלים • מנכ"ל המשרד מזהיר מפני מצג שווא,...

זכויות בני אדם עם מוגבלות: נגישות מערכת החינוך

אט אט מצליחה המערכת להטמיע בקרב האוכלוסייה את זכותם הטבעית של בעלי מוגבלויות להנגשת המרחב הציבורי עבורם • לקראת פתיחת שנה"ל תש"ף סקרנו את חובת הנגשת מוסדות החינוך • כתבה שלישית בסדרת זכויות בני...

זכויות בני אדם עם מוגבלויות: תג נכה

סקירת ביזנעס: החובות והזכויות הזדונות והשגגות בכל הנוגע לזכאי תג נכה • דוד שלומוביץ יובילכם בבטחה בין נבכי החוק, סוגי הזכאויות, קביעות הזכות ועוד • וגם: לא בטוח כמה ה'מאכערים' יכולים לסייע לכם