inner

בית הדין הארצי לעבודה לא יוכל לפשר ולמנוע שביתות

נציב תלונות הציבור על שופטים: ביה"ד הארצי לעבודה אינו מוסמך לגשר או לפשר גם במטרה למנוע את השבתת המשק בית הדין חסר סמכות לקיים הליכי גישור או פישור בהליכים המתקיימים בסכסוך, ואפילו לא לקיים...

ערב הבלאק פריידי: העתירה נמשכה, הפטור ממכס נותר

רגע לפני הבלאק פריידי, הבינו באיגוד לשכות המסחר שבג"ץ לא יתערב במדיניות הכלכלית הנוכחית הפוטרת את אתרי הקניות מחו"ל ביבוא אישי ממכס - ומשכו את העתירה שהגישו בטענה לאפליה
inner

הנוהל החדש של המשטרה מול העיתונאים: כל הפרטים

בג"ץ הכריע: הנוהל שגובש להסדר בין המשטרה לתקשורת מעקר את כל העתירות שביקשו שלא לאפשר לתקשורת לסקר אירועים שונים, בעיקר בעלי רקע בטחוני • אפילו זוויות הצילום נלקחו בחשבון בהכרעת בג"ץ שעודד את הנוהל...