inner

תיק 4000, שלב הסיכומים: רה"מ נתניהו יועמד לדין?

משטרת ישראל והרשות לניירות ערך הודיעו על סיומה של חקירת 'תיק 4000' והמליצו להעמיד לדין שורה של חשודים • התגבשה תשתית ראייתית נגד: בני הזוג נתניהו ואלוביץ', שורר, רובינשטיין והנדלר • לא התגבשה תשתית...

הטעתה קשישים ותשלם 5.2 מיליון שקלים

ממשיכים במלחמה בחברות הטלמרקטינג המטעות אוכלוסיות מוחלשות • קנס בגובה 5.2 מיליון ₪ הוטל על חברת פמילי דיל שעוסקת בשיווק טלפוני לצרכנים שרובם קשישים

הסתיימה חקירת השר דרעי: החומר הועבר לפרקליטות

הפרטים נחשפים: דרעי נחקר על מאות אלפי שקלים שהועברו לחשבונו בעסקאות שונות • שוחח עם חשוד אחר לאחר שהוזהר שלא לשוחח עימו כדי שלא לשבש ראיות • תצהיר שמסר התגלה ככוזב

בית הדין הארצי לעבודה לא יוכל לפשר ולמנוע שביתות

נציב תלונות הציבור על שופטים: ביה"ד הארצי לעבודה אינו מוסמך לגשר או לפשר גם במטרה למנוע את השבתת המשק בית הדין חסר סמכות לקיים הליכי גישור או פישור בהליכים המתקיימים בסכסוך, ואפילו לא לקיים...
inner