Inner 620/130

העלמות המס בנגב: מה מסתירים מגדלי הצאן בח'ורה?

אי דיווח על הכנסות, ניהול ספרים בסטייה מהותית, הפעלת עסק ללא רישום במע"מ, הובלת בע"ח ללא היתר, הובלת ומכירת צאן שאינו מסומן, והעסקת שב"ח | בפעילות אכיפה משותפת של המשטרה, גורמי אכיפה אזרחיים ורשות...

כך התנהלה הרשת המתוחכמת להפצת חשבוניות בעשרות מיליונים

חברות פיקטיביות, אנשי קש הרשומים כבעלים ודירקטורים, רואי חשבון להגשת דו"חות, עורך דין והעברת מניות: שני אחים חשודים בניהול רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים | אנשי הקש ניכו צ'קים אצל חלפני...
Inner 620/130