Inner 620/130

שפל בהתחלות הבנייה: "המגמה תגבר לקראת 2024"

הירידה בהתחלות הבנייה הולכת ומחריפה גם ברבעון השני השנה: ב-12 החודשים יולי 2022-יוני 2023 הונפקו היתרי בנייה עבור כ-74,120 דירות, ירידה של 3.4% לעומת 12 החודשים הקודמים | באותה עת הסתכם שטח התחלות הבנייה...

ב-65 מיליון ש"ח: הבעלות על הקרקע הצפתית עברה מיד ליד

חברת 'נופי בראשית - שי בגליל' של 'רונן גנון אחזקות', רכשה מגרשים לבניית 185 יח״ד בשכונת מצפה הימים בצפת ב-65 מיליון שקל מחברת הנדל״ן עמרם אברהם | מחירי הנדל״ן בעיר עולים בעקבות הביקוש הגדול...

מחירי הבתים בת"א שולשו || ומתי בועת המחירים נבלמה?

מדד בועת הנדל"ן הגלובלי של UBS לשנת 2023: בועות דפלציה | חוסר האיזון בשוקי הדיור ירד בחדות. רק ציריך וטוקיו נותרו בקטגוריית סיכון בועת הדיור | לצורך המחקר, UBS ניתחה את מחירי הנדל"ן למגורים...

מכרז לפרויקט הענק באשלים: צעד נוסף לתחנת הכוח הסולארית

פורסם המכרז להקמת תחנת כוח סולארית PV3 באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית ליד היישוב אשלים | הקמת תחנת הכוח תסייע לעמוד ביעדים שהוגדרו על ידי הממשלה להיקף של 30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות מסך צריכת החשמל...