בגלל התורים: עולים חדשים יקבלו תעודות זהות ממשרד הקליטה

לאור הפקק שנוצר בלשכות האוכלוסין וההגירה ברחבי הארץ בעקבות מבצע 'מרתון דרכון' - עולים חדשים יקבלו בנתב"ג באגף של משרד העלייה והקליטה, תעודות זהות שיונפקו במקום עבורם | כך יימנע מהעולים החדשים הצורך להמתין...

נעצרו פיטורי מאות עובדים בקרית שמונה

המאפיה המרחבית בקרית שמונה המעסיקה 150 עובדים לא תיסגר • בעקבות הסדר עם משרד הביטחון היא תמשיך בפעילות והמשרד ימשיך לרכוש ממנה תוצרת • בדחיית מועד מימוש המכרז החדש - נשמרה פרנסתן של למעלה...