Inner 620/130

ירושלים: חניון של מעל 1,300 מכוניות יוקם לצד תחנת הרכבת

אלקטרה תשתיות זכתה במכרז של 'מוריה' לחניון תת קרקעי סמוך לתחנת הרכבת בירושלים בעלות של כ-320 מיליון שקל • בנוסף, שמורה ל'מוריה' אופציה להורות על ביצוע עבודות נוספות בהיקף כספי בסך של כ-155 מיליון...