האתגר בייצור חשמל ירוק: האם המדינה תתקצב?

מנכ"ל משרד האנרגיה בוועדת הכלכלה על יעדי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת: זה אתגר גדול – אם כל הממשלה לא תתגייס לא נעמוד ביעד | ח"כ דוד ביטן: הוועדה תפנה לראש הממשלה לקדם השקעה בתשתיות מתקציב...

מכסת הביצים לא גדלה: מתי נגיע למחסור?

וועדת הכלכלה החליטה להותיר את מכסת הביצים לשנת 2020 לפי מכסת 2018 • חלק מהסיבות לאי הגדלת המכסה או הצמדתה לפחות ל-2019? • חלם זה כאן: הדרגים הבכירים עוד לא למדו את הנושא •...