Inner 620/130

אפריקה ישראל מחליפה ידיים

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא: חברת אפריקה ישראל שבימיה הטובים, בעליה הנגיד לב לבייב היה מגדולי הפילנתרופים במגזר החרדי, קורסת בהפסדים קשים • נכסי החברה נמכרים בזה אחר זה לחברות המקוות להביא אותם בחזרה לימי...

בתמורה ל-66 מיליון אירו: עסקת ענק בבלגרד

אפי אירופה מקבוצת אפריקה נכסים חתמה על הסכם לרכישת מלוא הבעלות בפרויקט איירפורט סיטי בלגרד • התמורה לפארק המשרדים המצליח: 66 מיליון אירו

מאיר שמיר ירכוש את אפריקה ישראל ב־1.1 מיליארד שקל

מאיר שמיר ירכוש את אפריקה ישראל ב־1.1 מיליארד שקל, באמצעות חברת 'מבטח שמיר' • הרכישה תתבצע באמצעות תשלום של 335 מיליון שקל במזומן ו־14% ממניות אפריקה מגורים למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל • מניית...

פיצוץ במגעים בין ‘אפריקה ישראל’ למוטי בן משה

מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל לא מצליחים להגיע להסכמה עם בן משה • מה גרם לפיצוץ המגעים? • מה יעלה בגורל הפקדון של בן משה? • ולמי תימכר חברת דרך ארץ המחזיקה בכביש...
Inner 620/130

הטייקון החדש במשק: מי אתה מוטי בן משה?

הרוכש המסתמן לחברת אפריקה ישראל מידי לב לבייב הוא מוטי בן משה בעסקה מתוחכמת במיוחד. האיש שמחזיק כבר בחברת הריבוע הכחול וגם החזיק בעבר באי.די.בי. היה לא מוכר לנו לפני 2013.