Inner 620/130

חשבון בנק נקי: מסתבר שיש אופק ירוק באופק

לנקות את חשבון הבנק: רובנו לא יודעים זאת, אבל הכסף שבחשבון הבנק, בקרן הפנסיה ובתיק ההשקעות שלנו מממן חברות וגופים שמזיקים לסביבה | בימים אלה, אגודת האשראי 'אופק' בדרכה להפוך לגוף הראשון בישראל שבו נוכל...

רשות ני"ע: סביבת הריבית הגבוהה מחייבת התייחסות בעת מתן אשראי

רשות ניירות ערך מבהירה כי סביבת הריבית הנוכחית חייבת לקבל ביטוי משמעותי בהפרשה להפסדי אשראי | סגל הרשות קובע כי בכל הנוגע להפסדי אשראי יש לבצע התאמות משמעותיות לתנאים הכלכליים האקטואליים |התאמות אלו צפויות להוביל...

איגוד חברות האשראי: הזרמת מקורות הון יגבירו את התחרות

האם מוועדת הכלכלה תצא בשורה על תחרות מול הבנקים? | איגוד חברות האשראי קורא לממשלת ישראל להעמיד מקורות הון לחברות האשראי, כפי שניתנים לבנקים, כדי שיוכלו להעמיד הלוואות לציבור בריבית נמוכה יותר ובכך להגביר...

העסקים הקטנים ביקשו אשראי: מעל 40% לא קיבלו מימון

מחנק האשראי בקרב העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים מתבטא בנתוני משרד הכלכלה: 41% מהעסקים הזעירים שביקשו הלוואות או הגדלת מסגרת אשראי - לא קיבלו את המימון שהיה דרוש להם | מחנק האשראי בקרב עסקים זעירים...

מול קשיי הנזילות: קו אשראי מהיר של מאות מיליונים לאלפי יבואנים

אמפא קפיטל חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם ענקית הלוגיסטיקה והשילוח הבינלאומי אוריין, ותעמיד קו אשראי של מאות מיליוני שקלים לאלפי יבואנים בתחומים ובגדלים שונים | המימון יועמד ליבואן במהירות, בתוך 48 שעות בלבד,...