מאז 2016: התגברות מתונה של התחרות בשוק האשראי

הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי פרסמה דו"ח מסכם הסוקר את ההתפתחויות באשראי למשקי בית ועסקים קטנים | הרוב המוחלט של הצעדים שקבעה הוועדה להסרת חסמים הושלם תוך השקעת מאמצעים רבים לקידום התחרות מצד הממשלה...

Inner 620/130

הגידול באשראי צפוי לפגוע בצמיחה

גידול חד באשראי הבנקאי לעסקים, בעיקר בתחום הנדל"ן והפיננסים | החוב למגזר העסקי בבנקים גדל בקצב גבוה מאוד בשנתיים האחרונות - במיוחד לחברות בענף הנדל"ן, ישירות או בעקיפין | חלה גם עלייה מהירה באשראי...

מול בועת הנדל"ן: שלשת התיקונים שיאפשרו דירה לכל אזרח

המכון לרפורמות מבניות קובע: תיקון 3 חוקים יביאו לפתרון משבר הדיור של ישראל | מכון המחקר מציע לממשלה החדשה פתרון ישים למשבר הדיור בישראל, לפיו, על הכנסת לתקן בסה"כ שלושה חוקים קיימים כדי להביא...

לראשונה: הגופים החוץ-בנקאיים ידווחו לממונה על שוק ההון

רשות שוק ההון מפרסמת היום הוראת דיווח שתחול לראשונה על נותני שירותים פיננסיים המחזיקים ברישיון למתן אשראי | הוראת הדיווח קובעת את מסגרת הדיווחים על נתונים פיננסיים שבעלי הרישיון צריכים להעביר למפקח | המטרה:...

מעבירים את הרב-קו צמוד לאשראי? חויבתם במחיר מלא

מכשירי התיקוף של 'דן' שגובים תשלום על נסיעה גם מכרטיסי אשראי, יוצרים חיוב מלא לבעלי כרטיסי רב-קו | אם כרטיס רב-קו שצמוד אליו כרטיס אשראי - עובר ליד מכשיר התיקוף, קליטת המכשיר מופנית דווקא...
Inner 620/130

בתוך חודש: 'דן' תאפשר נסיעה חד פעמית בתשלום באשראי

לראשונה: תשלום ישיר באוטובוס באמצעות כרטיס אשראי, טלפון חכם ושעון חכם | בניסוי שהחל היום, מתאפשר לקהלים שאינם בעלי רב קו או יישומון ייעודי - להפוך למשתמשים מזדמנים בתחבורה הציבורית | עם זאת, התשלום...

האלגוריתם הפיננסי הכריע, מי יקבל את האחריות המשפטית?

בינה מלאכותית הפכה לגורם מכריע בשלל צמתים ויישומים במגזר הפיננסי | אולם כיצד ניתן להוכיח כי התבצעה אפליה, או להוכיח על מי לשאת באחריות לנזק שהחחולל כתוצאה מהחלטות האלגוריתם - כשאין כל גורם אנושי...