Inner 620/130

מחיר מופקע ב"הנחה" מפליגה? פסיקה מטלטלת בענף הקרמיקה

פסיקה חדשה בערעור שהוגש על פסק בית המשפט המחוזי בתביעה ייצוגית כנגד שבע חברות המשווקות מוצרי חיפוי, ריצוף אינסטלציה וכלים סניטריים | בית המשפט העליון קיבל את עמדת המדינה וקבע כי הפרקטיקה הנהוגה בשוק...

יוקר המחיה? הצחקתם את הנבחרים: שכרם יזנק ב-15%

נתוני הלמ"ס שפורסמו היום יגדילו מעט את שכר המינימום במהלך השנה הלועזית הבאה - אך תזניק את שכר הפוליטיקאים ואנשי מערכת המשפט בישראל | נשיאת בית המשפט העליון שמשתכרת 'רק' כ-105 אלף שקלים, תוכל...

ביהמ"ש העליון תהה: גם טבח מוסמך להכין תכניות בינוי?

בית המשפט העליון: רק אדריכל יכול לערוך מסמכי בינוי | הורה למדינה: יש לקדם חקיקת משנה ברורה בנוגע לשאלה מי מוסמך לערוך ולחתום על תוכניות בניין עיר | התאחדות האדריכלים: "צעד ראשון במאבק שלנו על סמכויות...

עתירה נגד אפליה בהגרלות 'דירה בהנחה' לבני מקום

50% הקצאה לבני מקום - הופכים את הגרלות דירה בהנחה של משרד השיכון במסגרת התכנית למכילות אפליה מובנית נגד יתר האזרחים במדינה | עו"ד נתן רוזנבלט שעתר לבג"ץ אומר: "לראשונה תעמוד התכנית של דירה...
Inner 620/130

הרכב שלכם נפגע מרכב שכור? אלה השינויים שיחולו

פסק דין חדש משנה את מפת הביטוח של רכבי השכרה ומסדיר את מחויבותה של חברת ההשכרה עצמה מול נפגעים מרכביה, ללא קשר לזהות הנהג השוכר | ביהמ"ש העליון אימץ את עמדת היועמ"ש וקבע כי...

לאחר מאות הליכים: התובעים הסדרתיים קיבלו 'צו חוסם'

לבקשת המדינה, בית המשפט העליון הוציא "צו חוסם" נגד בני זוג, תובעים סדרתיים, המציפים את בתי המשפט בהליכים רבים הנעדרים בסיס או הצדקה משפטית תוך שימוש לרעה בהליכי משפט | במרוצת השנים, נקטו בני...